Scroll to navigation

deb-triggers(5) dpkg suite deb-triggers(5)

NAMN

deb-triggers - utlösare för paket

SYNOPS

debian/triggers, debian/binärpaket.triggers, DEBIAN/triggers

BESKRIVNING

Ett paket anger hur det förhåller sig till en eller flera utlösare genom att ta med en fil triggers i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/triggers när paketet skapas).

Filen innehåller direktiv, ett per rad. Inledande och avslutande blanktecken och allt efter det första # på en rad kommer att klippas bort och tomma rader ignoreras.

De styrdirektiv som för närvarande stöds för utlösare är:

Anger att paketet är intresserat av den namngivna utlösaren. Alla utlösare som ett paket är intresserat av måste listas genom att använda detta direktiv i utlösar-styrfilen.

Varianterna ”await” sätter det utlösande paketet i tillståndet avvaktande beroende på hur utlösaren aktiverades. Varianten ”noawait” sätter inte det utlösande paketet i avvaktande tillstånd, även om det utlösande paketet deklarerar en ”await”-aktivering (antingen med direktivet activate-await eller activate, eller genom att använda kommandoradsflaggan dpkg-trigger --no-await). Varianten ”noawait” bör användas när funktionaliteten som tillhandahålls av utlösaren inte är avgörande.

Gör så att ändringar av detta pakets tillstånd aktiverar den angivna utlösaren. Utlösaren aktiveras när en av följande operationer påbörjas: uppackning, konfigurering, borttagning (också när det tas bort till fördel av ett paket det står i konflikt med), rensning och avkonfigurering.

Varianten ”await” sätter bara det utlösande paketet i avvaktande tillstånd om intresse-direktivet också är ”await”. Varianten ”noawait” sätter aldrig det utlösande paketet i avvaktande tillstånd. Varianten ”noawait” bör användas när funktionaliteten som tillhandahålls av utlösaren inte är avgörande.

Om paketet försvinner när ett annat paket packas upp kommer utlösaren att aktiveras när försvinnandet upptäcks mot slutet av uppackningen. Hantering av utlösare, och en övergång från ”väntar på utlösare” till ”installerat” orsakar inte aktiveringar. När det gäller uppackning kommer både utlösare som omnämns i gamla och nya versioner av paketet att aktiveras.

Okända direktiv är ett fel som förhindrar paketet från att installeras.

Varianterna med ”-noawait” kommer alltid att föredras när så är möjligt eftersom de utlösande paketen inte försätts i avvaktande tillstånd och kan därför konfigureras omedelbart utan att utlösaren behöver hanteras. Om de utlösande paketen beror på andra uppgraderade paket kan det undvika att utlösare hanteras tidigt och göra det möjligt att köra utlösaren endast en gång som ett av de sista stegen i uppgraderingen.

Varianterna med ”-noawait” stöds endast sedan dpkg 1.16.1, och kommer leda till fel om de används med äldre versioner av dpkg.

Aliasvarianterna med ”-await” stöds endast sedan dpkg 1.17.21, och kommer leda till fel om de används med äldre versioner av dpkg.

När ett paket tillhandahåller direktivet interest-noawait kommer alla aktivering att försätta det utlösande paketet i ”noawait”-läge, oberoende av avvaktande-läget som efterfrågades av aktiveringen (antingen ”await” eller ”noawait”). När ett paket tillhandahåller direktivet interest eller interest-await kommer aktiveringen sätta det utlösande paketet till ”await” eller ”noawait” beroende av hur det aktiverades.

SE ÄVEN

dpkg-trigger(1), dpkg(1), /usr/share/doc/dpkg/spec/triggers.txt.gz.

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-01 1.21.9