Scroll to navigation

deb-src-files(5) dpkg suite deb-src-files(5)

NAMN

dpkg-src-files - Debians distributionsfilformat

SYNOPS

debian/files

BESKRIVNING

Den här filen innehåller listan över artifakter som skall distribueras genom styrfilen .changes.

Filen debian/files har ett enkelt blanksteg-avdelat format.

filnamn sektion prioritet [ nyckelord=värde... ]

filnamn är namnet på artifakten som ska distribueras.

sektion och prioritet motsvarar respektive styrfält i .deb-filen. Tillåtna värden är specifika för varje distribution.

nyckelord=värde... motsvarar en valfri blankstegsavdelad lista med attribut för posten. Det enda nyckelord som stöds är för närvarande automatic med värdet yes för att ange automatgenererade filer.

ANTECKNINGAR

Filen är inte tänkt att redigeras direkt, använd antingen dpkg-gencontrol eller dpkg-distaddfile för att lägga till poster i den.

SE ÄVEN

dpkg-genchanges(1), dpkg-distaddfile(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2023-01-24 1.21.19