Scroll to navigation

deb-conffiles(5) dpkg suite deb-conffiles(5)

NAMN

deb-conffiles - konfigurationsfiler från paket

SYNOPS

DEBIAN/conffiles

BESKRIVNING

Ett paket anger sin lista med konfigurationsfiler genom att ta med en fil conffiles i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/conffiles när paketet skapas).

FIlen innehåller en förteckning över filer, en per rad, med en valfri inledande flagga avdelad med blanksteg. Konfigurationsfilerna måste anges som absoluta sökvägsnamn. Inledande blanksteg kommer tas bort, men tomma rader och rader som endast består av blanksteg tillåts inte.

Filer utan flaggor bör finnas i binärpaketet, annars kommer dpkg(1) ignorera dem.

För närvarande stöds endast en enda flagga, remove-on-upgrade, som markerar att en konfigurationsfil måste tas bort vid nästa uppgradering (sedan dpkg 1.20.6). Dessa filer får inte finnas i binärpaketet, eftersom varken dpkg(1) och dpkg-deb(1) tillåter att bygga eller behandla sådana binärpaket.

EXEMPEL

 /etc/alternatives/README
 /etc/cron.daily/dpkg
 /etc/dpkg/dpkg.cfg
 /etc/logrotate.d/dpkg
 remove-on-upgrade /etc/en-gammal-fil.conf

SE ÄVEN

dpkg-deb(1), dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2024-03-10 1.22.6