Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Där URL är t.ex. https://google.com

När du skickar argument till web2disk som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Basmappen där URL:en sparas. Standard är .

Minsta intervall i sekunder mellan fortlöpande hämtningar. Standard är 0 s

Hämta inte CSS-formatmallar.

Teckenkodningen för de webbplatser du försöker hända. Standard är att försöka gissa kodningen.

Varje länk som matchar detta reguljära uttryck kommer att ignoreras. Det här alternativet kan anges flera gånger, i vilket fall så länge någon regexp matchar en länk, kommer det att ignoreras. Som standard ignoreras inga länkar. Om både filtrera regexp och matchar regexp specificeras, då används filtrera regexp först.

visa denna hjälptext och avsluta

Endast länkar som matchar det reguljära uttrycket kommer att följas. Det här alternativet kan anges flera gånger, då kommer länkar att följas så länge de matchar det reguljära uttrycket. Som standard följs alla länkar.

Högsta antalet filer att hämta. Endast för filer med <a href> taggar. Standard är 9223372036854775807

Högst antal nivåer som ska återkomma, dvs. djupet på länkar som ska följas. Standard 1

Tidsgräns i sekunder att vänta på ett svar från servern. Standard: 10.0

Visa detaljerad utmatningsinformation. Användbart för felsökning

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

juli 19, 2024 7.15.0