Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs


Kompilovat soubor LRS na soubor LRF.

Kdykoliv předáváte parametry pro lrs2lrf, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

Převést LRS na LRS, užitečné pro ladění.

Cesta k výstupnímu souboru

Podrobné zpracování

zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

května 24, 2024 7.11.0