Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [opcions]


Llegeix/escriu les metadades dels/cap als fitxers de llibre electrònic.

Formats implementats per llegir metadades: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Formats implementats per escriure metadades: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Cada tipus de fitxer admet diferents tipus de metadades. Si proveu d'establir metadades a un tipus de fitxer que no les admet s'ignoraran sense cap avís.

Sempre que passeu arguments a ebook-meta i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

La cadena que s'utilitzarà en l'ordenació per autor. Si no s'especifica, i els autors estan especificats, es generarà automàticament a partir dels autors.

Estableix els autors. Diversos autors haurien d'estar separats pel caràcter &. Els noms dels autors haurien d'estar en ordre Nom Cognom.

Estableix el productor del llibre.

Estableix la categoria del llibre.

Estableix la descripció del llibre.

Estableix el fitxer especificat com a portada.

Estableix la data de publicació.

Llegeix les metadades des d'un fitxer OPF especificat i utilitza-les per establir les metadades al llibre. Les metadades especificades a la línia d'ordres substituiran les metadades llegides del fitxer OPF

Obtén la portada a partir del llibre electrònic i desa-la al fitxer especificat.

mostra aquest missatge d'ajuda i surt

Estableix els identificadors per al llibre, es poden especificar diverses vegades. Per exemple: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 Per suprimir un identificador, no especifiqueu cap valor --identifier isbn: Tingueu en compte que per fitxers EPUB, un identificador marcat com a identificador del paquet no es pot suprimir.

Estableix l'índex del llibre en aquesta sèrie.

Estableix l'ISBN del llibre.

Estableix la llengua.

Estableix el BookID en fitxers LRF

Estableix l'editorial del llibre.

Estableix la valoració. Hauria de ser un nombre entre l'1 i el 5.

Estableix la sèrie que pertany el llibre.

Estableix les etiquetes per al llibre. Hauria de ser una llista separada per comes.

Estableix el títol.

La versió del títol que s'utilitzarà per a l'ordenació. Si no s'especifica, i el títol està especificat, es generarà automàticament a partir del títol.

Especifiqueu el nom d'un fitxer OPF. Les metadades s'escriuran al fitxer OPF.

mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

de maig 31, 2024 7.12.0