Scroll to navigation

wmsetbg(1) General Commands Manual wmsetbg(1)

JMÉNO

wmsetbg - nastaví pozadí hlavního okna v X11

SYNTAXE

wmsetbg [-display] [--version] [--help] [{-b|--back-color} barva] [{-t|--tile}|{-e|--center}|{-s|--scale}|{-a|--maxscale} obrázek] [{-d|--dither}|{-m|--match}] [-u|--update-wmaker] [{-D|--update-domain} doména] [{-c|--colors} cpc] [{-p|--parse} textura] [{-w|--workspace} pracovní plocha]

POPIS

wmsetbg načítá daný obrázek (XPM, PNG, jpeg, Tiff, raw PPM) a vloží ho do hlavního okna. Obrázek je možné zvětšit, nebo ho opakovat aby vyplnil hlavní okno. Window Maker používa tento příkaz interně na nastavení pozadí při startu.

VOLBY

zvětší daný obrázek při dodržení poměru stran
vloží obrázek do středu okna
vytvoří z obrázku dlaždice
roztáhne daný obrázek (standartně)
rezervuje barvy
shodné barvy
zapíše změnu do databáze nastavení Window Makera
zapíše změnu do databáze domény
použíje určitý počet barev na kanál
parsuje danou texturu jako proplist stylu textur
nastaví pozadí jen na dané pracovní ploše
vypíše nápovědu
vypíše číslo verze

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>. wmsetbg napsal Dan Pascu <dan@windowmaker.info>

Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

Leden 1999