Scroll to navigation

Locale::Po4a::Xhtml(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::Xhtml(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::Xhtml - konwersja dokumentów XHTML z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Xhtml jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie XHTML do innych języków [używanych przez ludzi].

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

Opcje tego modułu:
includessi[=rootpath]
Włącza pliki określone przez element "include" SSI (Server Side Includes) (np. <!--#include virtual="/foo/bar.html" -->).

Uwaga: Powinno się używać tej opcji tylko dla plików statycznych.

Można podać dodatkowy parametr rootpath, określający ścieżkę bazową, w której będą poszukiwane pliki dołączane za pomocą atrybutu virtual.

STATUS MODUŁU

Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega ma module Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy i atrybuty do tłumaczenia.

"U mnie to działa", co oznacza, że z sukcesem tego używam na mojej osobistej stronie www. Jednakże, proszę dać mi znać, jeśli coś nie działa u Ciebie. W szczególności tabele nie są w żaden sposób przetestowane, gdyż ich nie używamy.

ZOBACZ TAKŻE

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

AUTORZY

 Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright © 2004 Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
 Copyright © 2007-2008 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2020-07-16 Narzędzia po4a