Scroll to navigation

Locale::Po4a::Pod(3pm) Po4a Tools Locale::Po4a::Pod(3pm)

NOM

Locale::Po4a::Pod - Converteix dades POD des de/a fitxers PO

SINOPSI

  use Locale::Po4a::Pod;
  my $analitzador = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);

  # Llegim el POD de l'entrada estàndard i escrivim a la sortida estàndard.
  $analitzador->parse_from_filehandle;

  # Llegim el POD de fitxer.pod i escrivim a fitxer.txt.
  $analitzador->parse_from_file ('fitxer.pod', 'fitxer.txt');

DESCRIPCIÓ

Locale::Po4a::Pod és un mòdul per ajudar en la traducció de documents en el format POD (el llenguatge preferit per documentar Perl) a altres llenguatges [humans].

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Tinc un altre problema amb /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (i algunes altres pàgines, vegeu més avall) que contenen:

 C<" #n">

Per mala sort, a la versió de po4a, això es parteix per l'espai per justificar. Com a resultat, a la versió original, la pàgina de manual conté

 " #n"

i la meva conté

 "" #n""

que és lògic, ja que C<foobar> es reescriu com a "foobar".

Llistat complet de les pàgines de la meva màquina que tenen aquest problema (de 564 pàgines; tingueu en compte que això depèn de la columna escollida per justificar): /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

FUNCIONAMENT INTERN

Com a classe derivada de Pod::Parser, Locale::Po4a::Pod suporta els mateixos mètodes i interfícies. Consulteu Pod::Parser per tots els detalls; breument, es crea un nou analitzador amb "Locale::Po4a::Pod->new()" i després es crida la funció parse_from_filehandle() o la funció parse_from_file().

new() pot rebre opcions, en la forma de parells clau/valor, que controlen el comportament de l'analitzador. Tots els fills de Pod::Parser reconeixen aquestes opcions:

alt
Si té valor cert, selecciona un format de sortida alternativa, que entre d'altres coses, utilitza un estil d'encapçalament diferent i marca les entrades =item amb un punt al marge esquerre. Per defecte té el valor fals.
code
Si té valor cert, les parts no-POD del fitxer d'entrada s'inclouran també a la sortida. És útil per veure el codi documentat amb blocs POD, amb el POD tractat i el codi deixat intacte.
indent
És el nombre d'espais per indentar el text regular, i la indentació per defecte pels blocs =over. Per defecte val 4.
loose
Si té valor cert, s'afegeix una línia en blanc després de les capçaleres =head1. Si té valor fals (per defecte), no s'afegeixen línies en blanc després de =head1, encara que se segueix afegint després de =head2. Aquest és el comportament per defecte perquè és el format esperat per les pàgines de manual; si esteu formatejant documents de text arbitraris, obtindreu una sortida més amena si li doneu valor cert.
quotes
Indica les marques que s'utilitzaran al voltant del text C<>. Si el valor és un únic caràcter, s'utilitzarà com a marca esquerra i dreta; si són dos caràcters, el primer s'utilitzarà com a marca esquerra, i el segon com a marca dreta; i si són quatre caràcters, els dos primers s'utilitzaran com a marca esquerra, i els dos últims com a marca dreta.

També es pot assignar el valor especial none. En aquest cas no s'afegiran marques al voltant del text C<>.

sentence
Si té valor cert, Locale::Po4a::Pod assumirà que cada frase acaba en dos espais, i intentarà conservar aquest espaiat. Si té valor fals, es comprimiran a un tots els espais consecutius dels paràgrafs no-verbatim. Per defecte val cert.
width
La columna a la que es justificarà el text. Per defecte val 76.

CONSULTEU TAMBÉ

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2002 SPI, Inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

2020-07-16 Po4a Tools