Scroll to navigation

Locale::Po4a::LaTeX(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::LaTeX(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::LaTeX - konwersja dokumentów LaTeX z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::LaTeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów LaTeX do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk LaTeX.

Listę obsługiwanych opcji można znaleźć w stronie podręcznika Locale::Po4a::TeX(3pm).

ZOBACZ TAKŻE

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORZY

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright © 2004, 2005 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2020-07-16 Narzędzia po4a