Scroll to navigation

Locale::Po4a::KernelHelp(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::KernelHelp(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::KernelHelp - konwersja pomocy konfiguracji jądra z/do plików PO

OPIS

Locale::Po4a::KernelHelp jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji opcji konfiguracji jądra Linuksa do innych języków [używanych przez ludzi].

STATUS MODUŁU

Moduł został właśnie napisany i wymaga większej liczby testów. Większość potrzebnej pracy będzie dotyczyć narzędzi używanych do przetwarzania pliku (i konfigurowania jądra), tak żeby akceptowały czytanie dokumentacji z innego (przetłumaczonego) pliku.

ZOBACZ TAKŻE

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORZY

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright © 2002 SPI, Inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2020-07-16 Narzędzia po4a