Scroll to navigation

LAST(1) Kullanıcı Komutları LAST(1)

İSİM

last - oturum açmış/kapatmış kullanıcıları listeler
lastb - hatalı oturum açmış/kapatmış kullanıcıları listeler

KULLANIM

[seçenekler] [kullanıcı ...] [tty ...]
[seçenekler] [kullanıcı ...] [tty ...]

AÇIKLAMA

last /var/log/wtmp dosyasında (veya -f seçeneğiyle belirtilen dosyada) geriye doğru arama yapar ve bu dosya oluşturulduğundan beri oturum açan (ve oturumu kapatan) tüm kullanıcıların bir listesini görüntüler. Bir veya daha fazla kullanıcı adı ve/veya tty verilebilir, bu durumda last sadece bunlarla eşleşen girdileri gösterecektir. tty’lerin isimleri kısaltılabilir, bu nedenle last 0 ile last tty0 aynıdır.

SIGINT sinyali (genellikle kesme tuşu Ctrl-C tarafından oluşturulur) veya SIGQUIT sinyali yakalandığında, last dosyada ne kadar arama yapıldığını gösterir; SIGINT sinyali ile last sonlanır.

Sözde kullanıcı reboot’un, sistemi yeniden her başlatışı günlüğe kaydedilir. Bu nedenle, last reboot, günlük dosyası oluşturulduğundan beri tüm yeniden başlatmaların kaydını gösterecektir.

lastb ile last aynıdır, ancak öntanımlı olarak tüm hatalı oturum açma girişimlerini içeren /var/log/btmp dosyasındaki kayıtları gösterir.

SEÇENEKLER

Son sütundaki konak adını gösterir. --dns seçeneği ile birlikte kullanıldığında yararlıdır.

Uzaktan açılan oturumlarda, Linux sadece uzak konağın adını değil, aynı zamanda IP adresini de saklar. Bu seçenek konak adını gösterir

/var/log/wtmp yerine belirtilen dosya kullanılır. --file seçeneği defalarca kullanılabilir ve belirtilen tüm dosyalar işleme alınır.

Tüm oturum açma ve kapatma tarih ve saatlerini gösterir.

--dns gibidir, farklı olarak konağın ismi yerine IP adresini gösterir.

Kaç satır gösterileceğini belirtmek için kullanılır.

Belirtilen zamanda kaydedilmiş kullanıcıları gösterir. Aynı zaman için --since ve --until seçeneklerinin birlikte kullanımına eşdeğerdir.

Konak adını içeren alanı göstermez.

Belirtilen zamandan beri açılan/kapatılan oturumları gösterir. Kimin hangi zamanda oturum açıp kapattığını saptamak için yararlıdır. Bu seçenek çoğunlukla --until seçeneğiyle birlikte kullanılır.

Belirtilen zamana kadar açılan/kapatılan oturumları gösterir.

Çıktı zaman damgası biçemini notime, short, full veya iso olarak tanımlar. notime biçemi hiçbir zaman damgası yazdırmaz, short öntanımlıdır ve full biçemi --fulltimes seçeneğiyle aynıdır. iso biçemi, zaman damgasını ISO-8601 biçiminde görüntüler. iso biçemi, çıktılar sistem dışında incelenirken tercih edilmesini sağlayan saat dilimi bilgilerini de içerir.

Çıktıda tam kullanıcı adlarını ve tam alan adlarını gösterir.

Sistem kapanma girdilerini ve çalışma seviyesi değişikliklerini gösterir.

Kullanım bilgisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgisini görüntüler ve çıkar.

ZAMAN BİÇEMLERİ

zaman girdili seçenekler sadece aşağıdaki zaman biçemlerini kabul edebilmektedir:

yıl-ay-gün saat:dakika:saniye

yıl-ay-gün saat:dakika, saniye hanesi 00 olur

yıl-ay-gün: saat 00:00:00 olur

gün, bugün olur

gün, bugün; saniye 00 olur

Şu an.

dün: saat 00:00:00 olur

bugün: saat 00:00:00 olur

yarın: saat 00:00:00 olur

+5min
+5 dakika

-5days
-5 gün

İLGİLİ DOSYALAR

/var/log/wtmp, /var/log/btmp

EK BİLGİ

wtmp ve btmp dosyaları sistemde bulunmayabilir. Sistem, yalnızca mevcut dosyalara bilgi kaydeder. Bu, yerel bir yapılandırma sorunudur. Dosyaların kullanılmasını istiyorsanız, basit bir touch(1)) komutuyla bunlar oluşturulabilir (örneğin, touch /var/log/wtmp).

Boş girdi geçerli bir wtmp girdisidir. Bu, boş bir dosya veya sıfırlarla dolu bir dosyanın hata olarak yorumlanmadığı anlamına gelir.

İLGİLİ BELGELER

login(1), wtmp(5), init(8), shutdown(8).

GERİBİLDİRİM

Hata bildirimleri için: <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>

YAZAN

Miquel van Smoorenburg tarafından yazılmıştır.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 1998-2004 Miquel van Smoorenburg. Lisans GPLv2+: GNU GPL sürüm 2 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

KULLANILABİLİRLİK

last komutu util-linux paketinin bir parçası olup Linux Çekirdeği Arşivinden indirilebilir:
<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

17 Şubat 2022 util-linux 2.38