Scroll to navigation

DROP SEQUENCE(7) SQL - Dil Deyimleri DROP SEQUENCE(7)

İSİM

DROP SEQUENCE - bir kayıt listesi üretecini kaldırır

KULLANIM

DROP SEQUENCE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

DROP SEQUENCE bir kayıt listesi üretecini kaldırır

PARAMETRELER

Kaldırılacak kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

Kayıt listesine bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

Kayıt listesine bağımlı nesneler varsa kayıt listesinin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

serial isimli kayıt listesini silmek için:

DROP SEQUENCE serial;

UYUMLULUK

SQL standardının bir defada sadece bir kayıt listesi kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP SEQUENCE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

CREATE SEQUENCE [create_sequence(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL