Scroll to navigation

DROP INDEX(7) SQL - Dil Deyimleri DROP INDEX(7)

İSİM

DROP INDEX - bir indeksi kaldırır

KULLANIM

DROP INDEX isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP INDEX veritabanı sisteminden mevcut bir indeksi kaldırır. Bu komutu çalıştırabimek için indeksin sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

isim
Kaldırılacak indeksin ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
İndekse bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

RESTRICT
İndekse bağımlı nesneler varsa, indeksin silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

title_idx isimli indeksi kaldırmak için:

DROP INDEX title_idx;

UYUMLULUK

DROP INDEX bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında indekslerden bahsedilmemiştir.

İLGİLİ BELGELER

CREATE INDEX [create_index(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL