Scroll to navigation

DEPMOD(8) Sistem Yönetim Komutları DEPMOD(8)

İSİM

depmod - modules.dep ve .map dosyalarını üretir

KULLANIM

[-b DİZİN] [-e] [-E Module.symvers] [-F System.map] [-n] [-v] [-A] [-P ÖNEK] [-w] [SÜRÜM]
[-e] [-E Module.symvers] [-F System.map] [-n] [-v] [-P ÖNEK] [-w] [SÜRÜM] [DOSYA...]

AÇIKLAMA

Linux çekirdek modülleri, diğer modüllerin kullanması için hizmetler ("semboller" olarak adlandırılır) sağlayabilir (koddaki EXPORT_SYMBOL türevlerinden birini kullanarak). İkinci bir modül bu sembolü kullanıyorsa, ikinci modül açıkça birinci modüle bağımlıdır. Bu bağımlılıklar oldukça karmaşık hale gelebilir.

depmod, /lib/modules/<sürüm> altındaki her modülü okuyarak ve hangi sembollerin dışa aktarıldığını ve hangi sembollere ihtiyaç duyulduğunu belirleyerek bir modül bağımlılıkları listesi oluşturur. Öntanımlı olarak bu liste, modules.dep dosyasına ve aynı dizinde module.dep.bin adlı ikil aşlı sürüme yazılır. Yalnızca, dosya adları komut satırından verilen modüller incelenir (tüm modüller listelenmedikçe bu nadiren yararlıdır). depmod ayrıca, module.symbols adlı dosyada ve ikil aşlı sürümü olan module.symbols.bin adlı dosyada modüller tarafından sağlanan sembollerin bir listesini oluşturur. Son olarak, modüller önyükleme sırasında /dev dizini altında (systemd-tmpfiles gibi bir yardımcı araç tarafından) özel aygıt adları (devname) sağlıyorsa, depmod module.devname adlı bir dosya daha çıktılar.

SÜRÜM belirtilmişse, geçerli çekirdek sürümü (uname -r tarafından döndürülen) yerine bu çekirdek sürümünün modül dizini kullanılır.

SEÇENEKLER

Tüm modüller algılanır. Komut satırında hiçbir dosya adı verilmemişse bu seçenek öntanımlı olarak etkin olur.

Bu seçenek, herhangi bir çalışma yapılmadan önce modüllerin module.dep dosyasındakinden daha yeni olup olmadığını görmek için tarar; değilse, dosyaları yeniden oluşturmak yerine sessizce çıkar.

Modüller normalde /lib/modules/<sürüm> dizininde değilse, ancak bir hazırlama alanındaysa, dizin adının önüne eklenecek bir DİZİN belirtilebilir. Bu dizin, sonuçlanan module.dep dosya adından ayıklanır, bu nedenle normal konumuna taşınmaya hazırdır. depmod’u daha sonra yeniden çalıştırmak yerine meta veri dosyalarını önceden oluşturması gereken bir dağıtım satıcısının bu seçeneği kullanması gerekir.

/etc/depmod.d/ dizinindeki öntanımlı yapılandırma dizinini geçersiz kılar.

-F seçeneği ile birleştirildiğinde, bir modülün ihtiyaç duyduğu ve diğer modüller veya çekirdek tarafından sağlanmayan tüm sembolleri bildirir. Normalde, modüller tarafından sağlanmayan herhangi bir sembolün çekirdek tarafından sağlandığı varsayılır (ki mükemmel bir dünyada bu böyle olmalıdır), ancak bu varsayım, özellikle ek olarak güncel üçüncü taraf sürücüleri doğru şekilde kurulmadığında veya yanlış derlendiğinde bozulabilir.

-e seçeneği ile birleştirildiğinde, modüller tarafından sağlanan ve Module.symvers dosyasında çekirdek tarafından sağlanan sembol sürümleriyle eşleşmeyen tüm sembol sürümlerini bildirir. Bu seçenek -F seçeneği ile karşılıklı uyumsuzdur.

Çekirdek derlendiğinde üretilen System.map ile birlikte belirtildiğinde -e seçeneğinin çözümlenmeyen sembolleri bildirmesini sağlar. Bu seçenek -E seçeneği ile karşılıklı uyumsuzdur.

Kullanım bilgilerini gösterir ve çıkar.

Elde edilen module.dep dosyasını ve çeşitli .map dosyalarını modül dizinine yazmak yerine standart çıktıya gönderir.

Bazı mimariler, yabancı bir karaktere sahip sembollere önek ekler. Yoksayılacak bir önek karakteri (örneğin ’_’) belirtmek için kullanılır.

Ayrıntılı kipte, depmod her modülün bağımlı olduğu tüm sembolleri ve bu sembolleri sağlayan modülün dosya adını standart çıktıya çıktılar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Yinelenen bağımlılıklar, takma adlar, sembol sürümleri vb. konusunda uyarır.

TELİF HAKKI

Belgenin telif hakkı © 2002, Rusty Russell, IBM Corporation.

YAZAN

Belgenin yazımı Jon Masters, Robby Workman ve Lucas De Marchi tarafından sürdürülmektedir.

İLGİLİ BELGELER

depmod.d(5), modprobe(8), modules.dep(5).

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ocak 2021 Kmod-29