Scroll to navigation

APACHE2(8) Sistem Yönetim Komutları APACHE2(8)

İSİM

apache2 - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu
httpd - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu

KULLANIM

[ -d sunucu-kök-dizini ] [ -f yapılandırma-dosyası ] [ -C yönerge ] [ -c yönerge ] [ -D değişken ] [ -e seviye ] [ -E dosya ] [ -k start | restart | graceful | stop | graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]
[ -d sunucu-kök-dizini ] [ -f yapılandırma-dosyası ] [ -C yönerge ] [ -c yönerge ] [ -D değişken ] [ -e seviye ] [ -E dosya ] [ -k start | restart | graceful | stop | graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

AÇIKLAMA

apache2, Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucusudur. Tek başına çalışan bir artalan süreci olarak tasarlanmıştır. Bu tarz kullanıldığında istekleri işleme sokmak için çocuk süreçlerden ve evrelerden oluşan bir havuz oluşturur.

Genelde, apache2’nin doğrudan çalıştırılmaması gerekir. Ya apache2ctl ya da /etc/init.d/apache2 aracılığıyla çalıştırılmalıdır. apache2’ye keyfi girdi aktarılmak istenirse apache2ctl kullanılabilir. Ortam değişkenleri Debian yapılandırmasında /etc/apache2/envvars dosyasında tanımlanmaktadır.

SEÇENEKLER

sunucu-kök-dizini’ni ServerRoot yönergesine ilk değer olarak atar. Yapılandırma dosyasındaki bir ServerRoot yönergesiyle bu atama geçersiz kılınabilir. Bu seçenek belirtilmediği takdirde /usr/local/apache2 dizini öntanımlıdır.

Başlatma sırasında yapılandırma-dosyası’ndaki yönergeler kullanılır. Eğer yapılandırma-dosyası bir / ile başlamıyorsa dosyanın ServerRoot yönergesinin değerine göreli olduğu varsayılır. Seçenek belirtilmediği takdirde /etc/apache2/apache2.conf öntanımlıdır.

apache2’yi başlatmak, durdurmak ve yeniden başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <https://httpd.apache.org/docs/2.4/stopping.html>: Apache HTTP Sunucusunun Durdurulması ve Yeniden Başlatılması belgesine bakınız.

Yapılandırma yönerge’sini yapılandırma dosyalarını okumadan önce işleme sokar.

Yapılandırma yönerge’sini yapılandırma dosyalarını okuduktan sonra işleme sokar.

Sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken komutları şarta bağlı olarak işleme sokmak veya atlamak için yapılandırma dosyalarında kullanılan IfDefine bölümlerinde kullanılmak üzere bir yapılandırma değişken’i tanımlar. Ayrıca, -DNO_DETACH (ana sürecin çatallanmasını engellemek için), -DFOREGROUND (ana sürecin setsid(3) ve benzerlerinden çağrılmasını engellemek için) gibi daha az bilinen bazı başlatma girdilerini atamakta da kullanılabilir.

Hata günlüğü seviyesi olarak LogLevel yönergesine sunucu başlatılırken seviye değerini atar. Bu seçenek, başlatma sırasındaki sorunları saptamak amacıyla hata iletilerinin ayrıntı seviyesini geçici olarak arttırmak için kullanılır.

Sunucunun başlatılması sırasında hata iletilerinin belirtilen dosya’ya gönderilmesini sağlar.

Mevcut komut satırı seçeneklerinin kısa bir özetini çıktılar.

Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini çıktılar. Bu liste LoadModule yönergesi kullanılarak dinamik olarak yüklenen modülleri içermez.

Statik modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli konumlarına yerleştirerek listeler. Paylaşımlı modüllerce sağlanan yönergeleri listelemez.

Yüklü statik ve paylaşımlı modülleri listeler.

Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir).

Başlatma ve yeniden başlatma sırasında belge kökü sınanmadan geçilir.

Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler. Program sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse sıfırdan farklı bir değerle çıkar. -D DUMP_VHOSTS seçeneği ile birlikte kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır. -D DUMP_MODULES seçeneği ile ise ek olarak tüm modüller listelenir.

apache2 sürümünü basar ve çıkar.

Sürümü ve apache2 kurulum yapılandırmasını basar ve çıkar.

apache2 hata ayıklama kipinde çalışır. Tek çocuk süreç başlatılır ve sunucu konsolu terketmez.

İLGİLİ BELGELER

Apache HTTP Sunucusu Belgeleri: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

apache2ctl(8) (veya apachectl(8))

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

28 Şubat 2022 Apache HTTP Sunucusu 2.4.53