Scroll to navigation

UNAME(1) Användarkommandon UNAME(1)

NAMN

uname - print system information

SYNOPSIS

uname [FLAGGA]...

BESKRIVNING

Skriv ut viss systeminformation. Om ingen FLAGGA angetts används -s.

Skriv ut all information, i följande ordning, men utelämna -p och -i om okända:
Skriv ut kärnans namn.
Skriv ut maskinens nätverksnodnamn.
Skriv ut kärnans utgåva.
Skriv ut kärnans version.
Skriv ut maskinens hårdvarutyp.
Skriv ut processortypen (ej portabelt).
Skriv ut hårdvaruplattform (ej portabelt).
Skriv ut operativsystemet.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

arch(1), uname(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) uname invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32