Scroll to navigation

MKDIR(1) Användarkommandon MKDIR(1)

NAMN

mkdir - make directories

SYNOPSIS

mkdir [FLAGGA]... KATALOG...

BESKRIVNING

Skapa KATALOG(er), om de inte redan finns.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Sätt filrättigheter (som i chmod(1)), inte a=rwx - umask.
Inget fel om den finns, gör föräldrakataloger vid behov.
Skriv meddelande för varje skapad katalog.
Sätt SELinux-säkerhetskontext på varje skapad katalog till standardtypen.
Som -Z, eller om KTX anges, sätt då SELinux- eller SMACK-säkerhetskontext till KTX.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

mkdir(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) mkdir invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32