Scroll to navigation

mren(1) General Commands Manual mren(1)

Nazwa

mren - zmienia nazwę istniejącego pliku MS-DOS

OSTRZEŻENIE

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

opis

Polecenie mren jest używane do zmienienia nazwy lub przeniesienia istniejącego pliku lub podkatalogu MS-DOS. Ma następującą składnię:

mren [-voOsSrRA] plikżródłowy plikdocelowy

Mren zmienia nazwę istniejącego pliku w systemie MS-DOS.

W trybie wyświetlania szczegółów (verbose), Mren wyświetla nową nazwę pliku, gdy podano niepoprawną nazwę pliku.

Gdy podano tylko jeden plik źródłowy, a nazwa celu nie zawiera ukośników ani dwukropków, nastąpi zmiana nazwy pliku (lub podkatalogu) w tym samym katalogu, zamiast przenoszenia go do bieżącego katalogu polecenia mcd, jak stałoby się to w przypadku mmove. W przeciwieństwie do polecenia REN MS-DOSu, przy pomocy mren można zmieniać nazwy katalogów.

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:


./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:


./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

10 lipca 2021 mtools-4.0.32