Scroll to navigation

MOTD(5) Podręcznik programisty Linuksa MOTD(5)

NAZWA

motd - komunikat dnia

OPIS

Zawartość pliku /etc/motd jest wyświetlana przez pam_motd(8) po poprawnym zalogowaniu się, ale przed uruchomieniem powłoki zgłoszeniowej.

Skrót "motd" oznacza "message of the day" (wiadomość/komunikat dnia). Plik ten był tradycyjnie używany do tego właśnie celu (wymaga znacznie mniej miejsca na dysku niż poczta do wszystkich użytkowników).

W systemie Debian GNU/Linux, wyświetlana jest również dynamiczna zawartość skonfigurowana w /etc/pam.d/login przez pam_exec.

PLIKI

/etc/motd
/etc/pam.d/login

ZOBACZ TAKŻE

login(1), issue(5), pam_motd(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

29 grudnia 1992 r. Linux