Scroll to navigation

LSBLK(8) Administracja systemem LSBLK(8)

NAZWA

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

lsblk [opcje] [urządzenie...]

OPIS

lsblk wypisuje informacje o wszystkich dostępnych lub podanych urządzeniach blokowych. Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs i udev db w celu zebrania informacji. Jeśli baza udev jest niedostępna lub skompilowano lsblk bez obsługi udev, stara się on odczytać etykiety, UUID-y i typy systemów plików z urządzenia blokowego. W tym przypadku uprawnienia roota nie są wymagane.

Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM) w formacie przypominającym drzewo. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych kolumn.

Domyślny wynik, jak również domyślny wynik z opcji takich jak --fs i --topology może ulec zmianie. Gdy to tylko możliwe należy unikać używania domyślnych wyników w swoich skryptach. Proszę zawsze jawnie określać oczekiwane kolumny opcją --output lista oraz --list w środowiskach wymagającego stabilnego wyniku.

Proszę zauważyć, że lsblk może być wykonane w momencie, gdy udev nie ma jeszcze wszystkich informacji o ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych urządzeniach. W takim przypadku zaleca się użycie najpierw udevadm settle, aby dokonać synchronizacji z udev.

OPCJE

-a, --all
Wypisuje również puste urządzenia oraz dyski RAM.
-b, --bytes
Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.
-D, --discard
Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.
-d, --nodeps
Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo lsblk --nodeps /dev/sda wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.
-E, --dedup kolumna
Use column as a de-duplication key to de-duplicate output tree. If the key is not available for the device, or the device is a partition and parental whole-disk device provides the same key than the device is always printed.

The usual use case is to de-duplicate output on system multi-path devices, for example by -E WWN.

-e, --exclude lista
Exclude the devices specified by the comma-separated list of major device numbers. Note that RAM disks (major=1) are excluded by default if --all is not specified. The filter is applied to the top-level devices only. This may be confusing for --list output format where hierarchy of the devices is not obvious.
-f, --fs
Wypisuje informacje o systemach plików. Jest to odpowiednik -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINT. Pełne informacje o systemach plików i macierzach RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-I, --include lista
Obejmuje urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu. Może być to mylące w przypadku formatu wynikowego --list, w którym hierarchia urządzeń nie jest oczywista.
-i, --ascii
Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.
-J, --json
Używa formatu wyjściowego JSON. Zdecydowanie zaleca się używanie opcji --output oraz -tree, jeśli są potrzebne.
-l, --list
Produce output in the form of a list. The output does not provide information about relationships between devices and since version 2.34 every device is printed only once if --pairs or --raw not specified (the parsable outputs are maintained in backwardly compatible way).
-M, --merge
Group parents of sub-trees to provide more readable output for RAIDs and Multi-path devices. The tree-like output is required.
-m, --perms
Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.
-n, --noheadings
Nie wypisuje nagłówka.
-o, --output lista
Specify which output columns to print. Use --help to get a list of all supported columns. The columns may affect tree-like output. The default is to use tree for the column 'NAME' (see also --tree).

Domyślna listę kolumn można rozszerzyć, jeśli listę poda się w formacie +lista (np. lsblk -o +UUID).

-O, --output-all
Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.
-P, --pairs
Produce output in the form of key="value" pairs. The output lines are still ordered by dependencies. All potentially unsafe characters are hex-escaped (\x<code>).
-p, --paths
Wypisuje pełne ścieżki urządzeń.
-r, --raw
Produce output in raw format. The output lines are still ordered by dependencies. All potentially unsafe characters are hex-escaped (\x<code>) in the NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL and MOUNTPOINT columns.
-S, --scsi
Wypisuje informacje jedynie o urządzeniach SCSI. Wszystkie partycje, urządzenia podrzędne i kieszenie na urządzenia są ignorowane.
-s, --inverse
Print dependencies in inverse order. If the --list output is requested then the lines are still ordered by dependencies.
-T, --tree[=kolumna]
Force tree-like output format. If column is specified, then a tree is printed in the column. The default is NAME column.
-t, --topology
Wypisuje informacje o topologii urządzeń blokowych. Jest to odpowiednik -o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
-x, --sort kolumna
Sort output lines by column. This option enables --list output format by default. It is possible to use the option --tree to force tree-like output and than the tree branches are sorted by the column.
-z, --zoned
Print the zone model for each device.
--sysroot directory
Gather data for a Linux instance other than the instance from which the lsblk command is issued. The specified directory is the system root of the Linux instance to be inspected. The real device nodes in the target directory can be replaced by text files with udev attributes.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
sukces
1
niepowodzenie
32
nie znaleziono żadnych podanych urządzeń
64
znaleziono jedynie część podanych urządzeń

ŚRODOWISKO

LSBLK_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania lsblk.
LIBBLKID_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libblkid.
LIBMOUNT_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libmount.
LIBSMARTCOLS_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libsmartcols.
LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on
use visible padding characters. Requires enabled LIBSMARTCOLS_DEBUG.

UWAGI

W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z urządzenia nadrzędnego.

Polecenie lsblk musi być w stanie odszukać każde urządzenie blokowe przez nr-główny:nr-poboczny (major:minor), co jest dokonywane za pomocą /sys/dev/block. Ten katalog urządzeń blokowych sysfs pojawił się w wersji jądra 2.6.27 (październik 2008). Jeśli z tak odpowiednio nowym jądrem występują problemy, proszę sprawdzić, czy jądro zbudowano z włączoną opcją CONFIG_SYSFS.

AUTORZY

Milan Broz <mbroz@redhat.com>
Karel Zak <kzak@redhat.com>

ZOBACZ TAKŻE

ls(1), blkid(8), findmnt(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie lsblk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2013 util-linux