Scroll to navigation

LSBLK(8) Administracja systemem LSBLK(8)

NAZWA

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

lsblk [opcje] [urządzenie...]

OPIS

lsblk wypisuje informacje o wszystkich dostępnych lub podanych urządzeniach blokowych. Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs i udev db w celu zebrania informacji. Jeśli baza udev jest niedostępna lub skompilowano lsblk bez obsługi udev, stara się on odczytać etykiety, UUID-y i typy systemów plików z urządzenia blokowego. W tym przypadku uprawnienia roota nie są wymagane.

Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM) w formacie przypominającym drzewo. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych kolumn.

Domyślny wynik, jak również domyślny wynik z opcji takich jak --fs i --topology może ulec zmianie. Gdy to tylko możliwe należy unikać używania domyślnych wyników w swoich skryptach. Proszę zawsze jawnie określać oczekiwane kolumny opcją --output lista oraz --list w środowiskach wymagającego stabilnego wyniku.

Proszę zauważyć, że lsblk może być wykonane w momencie, gdy udev nie ma jeszcze wszystkich informacji o ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych urządzeniach. W takim przypadku zaleca się użycie najpierw udevadm settle, aby dokonać synchronizacji z udev.

The relationship between block devices and filesystems is not always one-to-one. The filesystem may use more block devices, or the same filesystem may be accessible by more paths. This is the reason why lsblk provides MOUNTPOINT and MOUNTPOINTS (pl.) columns. The column MOUNTPOINT displays only one mount point (usually the last mounted instance of the filesystem), and the column MOUNTPOINTS displays by multi-line cell all mount points associated with the device.

OPCJE

-a, --all

Wypisuje również puste urządzenia oraz dyski RAM.

-b, --bytes

Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.

-D, --discard

Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.

-d, --nodeps

Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo lsblk --nodeps /dev/sda wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.

-E, --dedup kolumna

Use column as a de-duplication key to de-duplicate output tree. If the key is not available for the device, or the device is a partition and parental whole-disk device provides the same key than the device is always printed.

The usual use case is to de-duplicate output on system multi-path devices, for example by -E WWN.

-e, --exclude lista

Exclude the devices specified by the comma-separated list of major device numbers. Note that RAM disks (major=1) are excluded by default if --all is not specified. The filter is applied to the top-level devices only. This may be confusing for --list output format where hierarchy of the devices is not obvious.

-f, --fs

Wypisuje informacje o systemach plików. Jest to odpowiednik -o NAME,FSTYPE,FSVER,LABEL,UUID,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINTS. Pełne informacje o systemach plików i macierzach RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-I, --include lista

Obejmuje urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu. Może być to mylące w przypadku formatu wynikowego --list, w którym hierarchia urządzeń nie jest oczywista.

-i, --ascii

Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.

-J, --json

Używa formatu wyjściowego JSON. Zdecydowanie zaleca się używanie opcji --output oraz -tree, jeśli są potrzebne.

-l, --list

Produce output in the form of a list. The output does not provide information about relationships between devices and since version 2.34 every device is printed only once if --pairs or --raw not specified (the parsable outputs are maintained in backwardly compatible way).

-M, --merge

Group parents of sub-trees to provide more readable output for RAIDs and Multi-path devices. The tree-like output is required.

-m, --perms

Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.

-n, --noheadings

Nie wypisuje nagłówka.

-o, --output lista

Specify which output columns to print. Use --help to get a list of all supported columns. The columns may affect tree-like output. The default is to use tree for the column 'NAME' (see also --tree).

Domyślna listę kolumn można rozszerzyć, jeśli listę poda się w formacie +lista (np. lsblk -o +UUID).

-O, --output-all

Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.

-P, --pairs

Produce output in the form of key="value" pairs. The output lines are still ordered by dependencies. All potentially unsafe value characters are hex-escaped (\x<code>). The key (variable name) will be modified to contain only characters allowed for a shell variable identifiers, for example, MIN_IO and FSUSE_PCT instead of MIN-IO and FSUSE%.

-p, --paths

Wypisuje pełne ścieżki urządzeń.

-r, --raw

Produce output in raw format. The output lines are still ordered by dependencies. All potentially unsafe characters are hex-escaped (\x<code>) in the NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL and MOUNTPOINT columns.

-S, --scsi

Wypisuje informacje jedynie o urządzeniach SCSI. Wszystkie partycje, urządzenia podrzędne i kieszenie na urządzenia są ignorowane.

-s, --inverse

Print dependencies in inverse order. If the --list output is requested then the lines are still ordered by dependencies.

-T, --tree[=kolumna]

Force tree-like output format. If column is specified, then a tree is printed in the column. The default is NAME column.

-t, --topology

Output info about block-device topology. This option is equivalent to

-o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-w, --width liczba

Specifies output width as a number of characters. The default is the number of the terminal columns, and if not executed on a terminal, then output width is not restricted at all by default. This option also forces lsblk to assume that terminal control characters and unsafe characters are not allowed. The expected use-case is for example when lsblk is used by the watch(1) command.

-x, --sort kolumna

Sort output lines by column. This option enables --list output format by default. It is possible to use the option --tree to force tree-like output and than the tree branches are sorted by the column.

-z, --zoned

Print the zone model for each device.

--sysroot katalog

Gather data for a Linux instance other than the instance from which the lsblk command is issued. The specified directory is the system root of the Linux instance to be inspected. The real device nodes in the target directory can be replaced by text files with udev attributes.

KOD ZAKOŃCZENIA

0

sukces

1

niepowodzenie

32

nie znaleziono żadnych podanych urządzeń

64

znaleziono jedynie część podanych urządzeń

ŚRODOWISKO

LSBLK_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania lsblk.

LIBBLKID_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libblkid.

LIBMOUNT_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libmount.

LIBSMARTCOLS_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libsmartcols.

LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on

use visible padding characters.

UWAGI

W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z urządzenia nadrzędnego.

Polecenie lsblk musi być w stanie odszukać każde urządzenie blokowe przez nr-główny:nr-poboczny (major:minor), co jest dokonywane za pomocą /sys/dev/block. Ten katalog urządzeń blokowych sysfs pojawił się w wersji jądra 2.6.27 (październik 2008). Jeśli z tak odpowiednio nowym jądrem występują problemy, proszę sprawdzić, czy jądro zbudowano z włączoną opcją CONFIG_SYSFS.

AUTORZY

Milan Broz <mbroz@redhat.com>, Karel Zak <kzak@redhat.com>

ZOBACZ TAKŻE

ls(1), blkid(8), findmnt(8)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

For bug reports, use the issue tracker at <https://github.com/karelzak/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The lsblk command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

16 sierpnia 2021 r. util-linux 2.37.2