Scroll to navigation

FLEX(1) Programowanie FLEX(1)

NAZWA

flex - szybki generator analizatora leksykalnego

SKŁADNIA

flex [OPCJE] [PLIK]...

OPIS

Generowanie programów wykonujących na tekście dopasowywanie wzorców.

Komprecja tablic:

użycie większych tablic dla lepszego wyrównania pamięci
konstruowanie klas równoważności
nie kompresowanie tablic; użycie reprezentacji -f
nie kompresowanie tablic; użycie reprezentacji -F
konstruowanie klas meta-równoważności
użycie read() zamiast stdio dla wejścia skanera
wygenerowanie szybkiego, wielkiego skanera. To samo co -Cfr
użycie alternatywnej reprezentacji tablic. To samo co -CFr
domyślne kompresowanie (to samo co --ecs --meta-ecs)

Diagnostyka:

włączenie trybu diagnostycznego (debug) w skanerze
zapisanie informacji o zapamiętywaniu do lex.backup
wypisanie raportu o wydajności na stderr
pominięcie domyślnej reguły ECHO dla niedopasowanego tekstu
flex powinien działać w trybie śledzenia
nie generowanie ostrzeżeń
wypisanie podsumowania statystyk skanera na stdout
używa liczb szesnastkowych zamiast ósemkowych w wynikach debugowania

PLIKI

podanie nazwy pliku wyjściowego
podanie pliku szablonu
zapis wyjścia skanera na stdout zamiast lex.yy.c
nazwa klasy C++
utworzenie pliku nagłówkowego C oprócz skanera

--tables-file[=PLIK] zapisanie tablic do PLIKU

zapisanie informacji o zapamiętywaniu do PLIKU

Zachowanie skanera:

-7, --7bit
wygenerowanie skanera 7-bitowego
-8, --8bit
wygenerowanie skanera 8-bitowego
wygenerowanie skanera wsadowego (przeciwieństwo -I)
ignorowanie wielkości liter we wzorcach
maksymalna kompatybilność z oryginalnym leksem
maksymalna kompatybilność z leksem POSIX
wygenerowanie skanera interaktywnego (przeciwieństwo -B)
śledzenie liczby linii w yylineno

Generowany kod:

-+, --c++
generowana klasa skanera C++
#define makro defn (domyślne defn to '1')
pominięcie dyrektyw #line w skanerze
użycie jako prefiksu ŁAŃCUCHA zamiast "yy"
wygenerowanie wielobieżnego skanera w C
skaner dla czystego analizatora w bisonie
dodanie obsługi yylloc
zainicjowanie yyin/yyout na stdin/stdout
nie dołączanie <unistd.h>
nie generowanie podanej FUNKCJI

Różne:

nic nie robiąca opcja POSIX
nic nie robiąca opcja POSIX

-?

wyświetlenie tego pomocnego opisu
podanie wersji programu flex

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja dla programu flex jest utrzymywana jako podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz flex są właściwie zainstalowane, polecenie

info flex

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

maj 2023 Projekt Flex