Scroll to navigation

ISSUE.NET(5) File Formats Manual ISSUE.NET(5)

NAZWA

issue.netplik identyfikacyjny do sesji telnetowych

OPIS

Plik /etc/issue.net jest plikiem tekstowym, zawierającym wiadomość lub identyfikację systemu, wypisywaną przed komunikatem dotyczącym logowania do sesji telnetowej. Może zawierać różne sekwencje „%-znak”. Następujące sekwencje są obsługiwane przez telnetd:

%t
- pokazuje bieżący tty
%h
- pokazuje nazwę węzła systemu (FQDN)
%D
- pokazuje nazwę domeny NIS
%d
- pokazuje bieżący czas i datę
%s
- pokazuje nazwę systemu operacyjnego
%m
- pokazuje typ (sprzętowy) komputera
%r
- pokazuje wydanie systemu operacyjnego
%v
- pokazuje wersję systemu operacyjnego
%%
- pokazuje pojedynczy znak „%”

PLIKI

/etc/issue.net

ZOBACZ TAKŻE

in.telnetd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

22 maja 1994 Linux NetKit (0.17)