Scroll to navigation

FTPUSERS(5) File Formats Manual FTPUSERS(5)

NAZWA

ftpusersplik zawierający listę użytkowników, którzy nie mogą używać ftp

OPIS

/etc/ftpusers jest używany przez ftpd(8); plik zawiera listę użytkowników, którzy nie mogą korzystać z polecenia ftp. Ze względów bezpieczeństwa, lista powinna obejmować przynajmniej użytkowników takich jak: „root”, „bin”, „uucp” i „news”. Puste wiersze i wiersze rozpoczynające się znakiem „#” są ignorowane.

Uwaga: wiersze z „#” w środku jest komentarzem. Nie należy umieszczać „#” po nazwie, aby ją skomentować, komentarz trzeba umieścić w kolejnym wierszu, w przeciwnym razie wystąpi błąd (bez żadnego komunikatu).

PRZYKŁADY

/etc/ftpusers może zawierać następujące wpisy:

#
# /etc/ftpusers
#
root
uucp
news

PLIKI

/etc/ftpusers

ZOBACZ TAKŻE

ftp(1), ftpd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

22 kwietnia 1994 Linux NetKit (0.17)