Scroll to navigation

clear(1) Polecenia użytkownika clear(1)

NAZWA

clear - czyści ekran terminala

SKŁADNIA

clear [-x] [-T  typ-terminala]

clear -V

OPIS

clear czyści ekran terminala i bufor przewijania do tyłu (jeśli istnieje). clear pobiera typ terminala ze zmiennej środowiskowej TERM, a potem sprawdza odpowiedni wpis w bazie możliwości terminali terminfo aby ustalić, w jaki sposób przeprowadzić te działania.

Możliwości czyszczenia ekranu terminala i bufora przewijania do tyłu są nazwane odpowiednio: „clear” i „E3”. To ostatnie stanowi możliwość zdefiniowaną przez użytkownika, wykorzystując mechanizm rozszerzeń wprowadzony w ncurses 5.0 (1999).

OPCJE

clear rozpoznaje następujące opcje.

tworzy instrukcje odpowiednie do terminala podanego typu. Zwykle ta opcja nie jest wymagana, ponieważ typ terminala jest określany za pomocą zmiennej środowiskowej TERM. Użycie tej opcji powoduje zignorowanie przez clear również zmiennych środowiskowych LINES (wiersze) i COLUMNS (kolumny).
zwraca wersję ncurses, związaną z tym programem i kończy działanie z kodem zakończenia oznaczającym sukces.
zapobiega próbom wyczyszczenia bufora przewijania do tyłu przez clear.

PRZENOŚNOŚĆ

Ani IEEE Std 1003.1/The Open Group Base Specifications Issue 7 (POSIX.1-2008), ani X/Open Curses Issue 7 nie opisują clear.

Ten drugi opisuje tput, który można wykorzystać do zastąpienia tego narzędzia za pomocą skryptu powłoki lub aliasu (np. dowiązania symbolicznego) poprzez uruchamianie tput jako clear.

HISTORIA

Polecenie clear używające biblioteki i bazy danych termcap pojawiło się w 2BSD (1979). Następnie istniało w ósmej edycji Uniksa (1985).

Oddział AT&T zajmujący się komercyjnym Uniksem dostosowało inny program z BSD (tset) by stworzyć nowe polecenie (tput), oraz użył go do zastąpienia programu clear skryptem powłoki wywołującym tput clear.

/usr/bin/tput ${1:+-T$1} clear 2> /dev/null
exit

W 1989 Keith Bostic poprawił na BSD polecenie tput, by działało podobnie do tput stworzonego przez AT&T, dodając również skrypt powłoki clear.

exec tput clear

Reszta skryptu w obu przypadkach jest informacją o prawach autorskich.

W 1995 clear oparte o ncurses zaczęło od adaptacji oryginalnej wersji polecenia clear z BSD w celu wykorzystywania terminfo. Rozszerzenie E3 pojawiło się później.

W czerwcu 1999, xterm dostarczył rozszerzenie do standardowej sekwencji czyszczącej ekran. Zamiast czyścić tylko widoczną część ekranu używając

printf '\033[2J'
można wyczyścić bufor przewijania do tyłu używając również

printf '\033[3J'
Jest to udokumentowane w „XTerm Control Sequences” jako funkcjonalność wprowadzona w xterm.
  • Kilka innych emulatorów terminali zaadoptowało tę funkcjonalność, np. PuTTy w 2006.
  • W kwietniu 2011, deweloper Red Hat wypuścił łatkę do jądra Linuxa, modyfikującą jego sterownik konsoli by wykorzystywał tą samą funkcjonalność. Dokumentacja tej zmiany, jaka pojawiła się w Linuksie 3.0 nie wspominała o xterm, jednakże zostało to przytoczone w raporcie błędu Red Hat (#683733), motywującym tę funkcję.
  • Kilku kolejnych deweloperów terminali wdrożyło to rozwiązanie. Następnym znaczącym krokiem była zmiana z 2013 roku wprowadzająca to rozszerzenie do programu clear ncurses.
  • W 2013 roku rozszerzenie E3 nie zostało wykorzystane w tput clear. To przeoczenie zostało poprawione w 2016 tak, aby tput współdzielił swoją logikę z clear i tset.

ZOBACZ TAKŻE

tput(1), xterm(1), terminfo(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

16 grudnia 2023 r. ncurses 6.4