Scroll to navigation

CHROOT(8) Polecenia użytkownika CHROOT(8)

NAZWA

chroot - uruchamia polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym katalogiem głównym

SKŁADNIA

chroot [OPCJA] NOWY-KATALOG-ROOT [POLECENIE [ARGUMENTY]...]
chroot OPCJA

OPIS

Uruchamia POLECENIE w katalogu głównym / ustawionym na NOWY-KATALOG-ROOT.

dodatkowe grupy w postaci grupa1,grupa2,..,grupaN
użyty zostanie podany UŻYTKOWNIK i GRUPA (podany jako identyfikator liczbowy lub nazwa)
nie zmienia katalogu roboczego na "/"
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano żadnego polecenia, wykonywane jest '"$SHELL" -i' (domyślnie: '/bin/sh -i').

AUTOR

Napisane przez Rolanda McGratha.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

chroot(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot>
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) chroot invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2021 GNU coreutils 8.32