Scroll to navigation

ADJTIMEX(2) Podręcznik programisty Linuksa ADJTIMEX(2)

NAZWA

adjtimex - dopasowanie zegara w jądrze

SKŁADNIA

#include <sys/timex.h>

int adjtimex(struct timex *buf);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Linux używa algorytmu dopasowywania Davida L. Millsa (zobacz w RFC 1305). Wywołanie systemowe adjtimex czyta i opcjonalnie ustawia parametry sterujące tego algorytmu. adjtimex pobiera wskaźnik do struktury timex, poprawia parametry w jądrze na podstawie wartości przekazanych w polach i zwraca tę samą strukturę z bieżącymi ustawieniami jądra. Struktura jest zadeklarowana następująco:

struct timex {

int modes; /* przełącznik trybu */
long offset; /* offset czasu (usec) */
long frequency; /* offset częstotliwości (skalowany ppm) */
long maxerror; /* maksymalny błąd (usec) */
long esterror; /* obliczony błąd (usec) */
int status; /* komenda/status zegara */
long constant; /* stała czasu pll */
long precision; /* dokładność zegara (usec) (tylko do odczytu) */
long tolerance; /* tolerancja częstotliwości zegara (ppm)
(tylko do odczytu) */
struct timeval time; /* aktualny czas (tylko do odczytu) */
long tick; /* czas miedzy tyknięciami zegara (usec) */ };

Pole modes określa, które parametry (jeśli w ogóle) ustawić. Może ono zawierać bitoweor kombinacji zera lub więcej spośród następujących bitów:

#define ADJ_OFFSET      0x0001 /* offset czasu */
#define ADJ_FREQUENCY     0x0002 /* offset częstotliwości */
#define ADJ_MAXERROR     0x0004 /* maksymalny błąd czasu */
#define ADJ_ESTERROR     0x0008 /* obliczany błąd czasu */
#define ADJ_STATUS      0x0010 /* status zegara */
#define ADJ_TIMECONST     0x0020 /* stała czasu pll */
#define ADJ_TICK       0x4000 /* wartość tyknięcia */
#define ADJ_OFFSET_SINGLESHOT 0x8001 /* staromodne adjtime */

Zwyczajni użytkownicy są ograniczeni do wartości zero dla mode. Jedynie superużytkownik może ustawiać jakiekolwiek parametry.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, adjtimex zwraca stan zegara z

#define TIME_OK  0 /* zegar zsynchronizowany */
#define TIME_INS 1 /* dodaj sekundę przestępną */
#define TIME_DEL 2 /* skasuj sekundę przestępną */
#define TIME_OOP 3 /* sekunda przestępna trwa */
#define TIME_WAIT 4 /* wystąpiła sekunda przestępna */
#define TIME_BAD 5 /* zegar nie zsynchronizowany */

W przypadku błędu, adjtimex zwraca -1 i ustawia errno.

BŁĘDY

buf nie wskazuje do zapisywalnej pamięci.
buf.mode jest niezerowe, a użytkownik nie jest superużytkownikiem.
Próbowano ustawić buf.offset na wartość poza obszarem od -131071 do +131071, lub ustawić buf.status na wartość inną niż te wymienione powyżej, lub ustawić buf.tick na wartość spoza zakresu 900000/HZ do 1100000/HZ, gdzie HZ jest częstotliwością przerwania systemowego timera.

ZGODNE Z

adjtimex jest specyficzny dla Linuksa i nie powinien być używany w programach, które mają być przenośne. W SVr4 istnieje podobna, lecz mniej ogólna funkcja adjtime.

ZOBACZ TAKŻE

settimeofday(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 2 adjtimex

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-07-30 Linux 2.0