Scroll to navigation

NFSSERVCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa NFSSERVCTL(2)

NAZWA

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>
long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
                union nfsctl_res *resp);

OPIS

Uwaga: Ta wywołanie systemowe zostało usunięte w Linuksie 3.1. Zostało zastąpione przez pliki w systemie plików nfsd; patrz nfsd(7).


/*

* These are the commands understood by nfsctl().
*/ #define NFSCTL_SVC 0 /* This is a server process. */ #define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Add an NFS client. */ #define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Remove an NFS client. */ #define NFSCTL_EXPORT 3 /* Export a filesystem. */ #define NFSCTL_UNEXPORT 4 /* Unexport a filesystem. */ #define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* Update a client's UID/GID map
(only in Linux 2.4.x and earlier). */ #define NFSCTL_GETFH 6 /* Get a file handle (used by mountd)
(only in Linux 2.4.x and earlier). */ struct nfsctl_arg {
int ca_version; /* zabezpieczenie */
union {
struct nfsctl_svc u_svc;
struct nfsctl_client u_client;
struct nfsctl_export u_export;
struct nfsctl_uidmap u_umap;
struct nfsctl_fhparm u_getfh;
unsigned int u_debug;
} u; } union nfsctl_res {
struct knfs_fh cr_getfh;
unsigned int cr_debug; };

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

WERSJE

This system call was removed from the Linux kernel in version 3.1. Library support was removed from glibc in version 2.28.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

nfsd(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux