Scroll to navigation

getuid(2) System Calls Manual getuid(2)

NAZWA

getuid, geteuid - pobranie tożsamości użytkownika

LIBRARY

Standard C library (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

OPIS

getuid() zwraca rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

geteuid() zwraca efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

BŁĘDY

These functions are always successful and never modify errno.

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

Historia

W Uniksie V6 wywołanie getuid() zwracało (euid << 8) + uid. UNIX V7 wprowadził osobne wywołania getuid() i geteuid().

Oryginalnie wywołania systemowe getuid() i geteuid() pod Linuksem obsługiwały tylko 16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getuid32() oraz geteuid32() obsługujące identyfikatory 32-bitowe. Funkcje opakowujące getuid() i geteuid() biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

On Alpha, instead of a pair of getuid() and geteuid() system calls, a single getxuid() system call is provided, which returns a pair of real and effective UIDs. The glibc getuid() and geteuid() wrapper functions transparently deal with this. See syscall(2) for details regarding register mapping.

ZOBACZ TAKŻE

getresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03