Scroll to navigation

FERROR(3) Podręcznik programisty Linuksa FERROR(3)

NAZWA

clearerr, feof, ferror - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
void clearerr(FILE *stream);
int feof(FILE *stream);
int ferror(FILE *stream);

OPIS

Funkcja clearerr() usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia wskazywanego przez stream.

Funkcja feof() sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik końca pliku może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Funkcja ferror() sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik błędu może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

The feof() function returns nonzero if the end-of-file indicator is set for stream; otherwise, it returns zero.

The ferror() function returns nonzero if the error indicator is set for stream; otherwise, it returns zero.

BŁĘDY

These functions should not fail and do not set errno.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
clearerr(), feof(), ferror() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Funkcje clearerr(), feof() i ferror() są zgodne ze standardami C89, C99, POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

UWAGI

POSIX.1-2008 specifies that these functions shall not change the value of errno if stream is valid.

ZOBACZ TAKŻE

open(2), fdopen(3), fileno(3), stdio(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.