Scroll to navigation

ATOF(3) Podręcznik programisty Linuksa ATOF(3)

NAZWA

atof - przekształcenie łańcucha znaków na double

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
double atof(const char *nptr);

OPIS

Funkcja atof() przekształca początkową część łańcucha znaków wskazywanego przez nptr na double. Działa to tak samo, jak


strtod(nptr, NULL);

z tym wyjątkiem, że atof() nie wykrywa błędów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
atof() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

atoi(3), atol(3), strfromd(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU