Scroll to navigation

TTY(1) Opdrachten voor gebruikers TTY(1)

NAAM

tty - print the file name of the terminal connected to standard input

SAMENVATTING

tty [OPTIE]...

BESCHRIJVING

Toont de bestandsnaam van de terminal die verbonden is met standaardinvoer.
-s, --silent, --quiet
niets tonen, alleen een afsluitwaarde retourneren
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tty>
of lokaal via: info '(coreutils) tty invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32