Scroll to navigation

MKFIFO(1) Opdrachten voor gebruikers MKFIFO(1)

NAAM

mkfifo - FIFOs (naamdragende pijpen) maken

SAMENVATTING

mkfifo [OPTIE]... NAAM...

BESCHRIJVING

Maakt voor elke gegeven NAAM een benoemde pijp (FIFO) aan.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-m, --mode=MODUS
in te stellen rechten (zie 'chmod'), i.p.v. 'a=rw - umask'
-Z
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen
--context[=CNTXT]
like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

mkfifo(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo>
of lokaal via: info '(coreutils) mkfifo invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Joost van Baal <joostv-manpages-nl-2398@mdcc.cx> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32