Scroll to navigation

INSTALL(1) Opdrachten voor gebruikers INSTALL(1)

NAAM

install - kopieer bestanden en stel attributen in

SAMENVATTING

install [OPTIE]... [-T] BRON DOEL
install [OPTIE]... BRON... MAP
install [OPTIE]... -t MAP BRON...
install [OPTIE]... -d MAP...

BESCHRIJVING

Dit programma kopieert bestanden (vaak zojuist gecompileerd) naar door u gekozen bestemmingen. Als u een kant-en-klaar pakket wilt downloaden en installeren op een GNU/Linux-systeem, dan kunt u beter een pakketbeheerder zoals yum(1) of apt-get(1) gebruiken.

Bij de eerste drie aanroepvormen wordt BRON naar DOEL gekopieerd, of BRONnen naar een bestaande MAP, terwijl rechten, eigenaar en groep ingesteld worden. Bij de vierde vorm worden alle componenten van de gegeven MAP(pen) aangemaakt.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

--backup[=METHODE]
van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
-b
als --backup, maar accepteert geen argument
-c
(genegeerde optie)
-C, --compare
elk paar van bron- en bestemmingsbestand vergelijken, en (soms) niets aan bestemmingsbestand wijzigen
-d, --directory
alle argumenten als map namen behandelen; van de gegeven mappen alle componenten aanmaken
-D
alle componenten van DOEL aanmaken behalve de laatste, of alle componenten van de --target-directory map, en dan BRON naar DOEL kopiëren
-g, --group=GROEP
deze groep instellen i.p.v. groep van huidig proces
-m, --mode=MODUS
deze toegangsrechten instellen i.p.v. 'rwxr-xr-x'
-o, --owner=GEBRUIKER
deze eigenaar instellen (alleen voor systeembeheerder)
-p, --preserve-timestamps
alle tijdsstempels van bronbestanden overnemen in de overeenkomstige bestemmingsbestanden
-s, --strip
verwijder symbooltabellen
--strip-program=PROGRAMMA
te gebruiken programma voor het strippen
-S, --suffix=ACHTERVOEGSEL
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
-t, --target-directory=MAP
alle BRON-argumenten naar MAP kopiëren
-T, --no-target-directory
DOEL als een normaal bestand behandelen
-v, --verbose
de naam van elke aangemaakte map tonen
--preserve-context
de SELinux-beveiligingscontext behouden
-Z
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand en elke aangemaakte map op standaard instellen
--context[=CNTXT]
zoals -Z, of als CNTXT is opgegeven zet dan de SELinux en SMACK beveiligingscontext op CNTXT
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

none, off
nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
numbered, t
genummerde reservekopieën maken
existing, nil
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
simple, never
altijd eenvoudige reservekopieën maken

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/install>
of lokaal via: info '(coreutils) install invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2020 GNU coreutils 8.32