Scroll to navigation

USTAT(2) Linux Programmeurs Handleiding USTAT(2)

NAAM

ustat - geef bestand systeem statistieken

SAMENVATTING

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>  /* libc[45] */
#include <ustat.h>   /* glibc2 */
int ustat(dev_t appar, struct ustat *ubuf);

BESCHRIJVING

ustat() geeft informatie over een gemount bestand systeem. appar is een apparaat nummer, een apparaat identificerend dat het gemounte bestandsysteem bevat. ubuf is een pointer naar een ustat structuur die de volgende leden bevat:


daddr_t f_tfree;   /* Totale vrije blokken */
ino_t  f_tinode;   /* Aantal vrije inodes */
char  f_fname[6];  /* Bestandsyst naam */
char  f_fpack[6];  /* Bestandsyst "pack" naam */

De laatste twee velden, f_fname en f_fpack zijn niet verwezijnlijkt en zullen altijd gevuld worden met null karakters ('\0').

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven en de ustat structuur aangewezen door ubuf zal gevuld worden. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordterrno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

ubuf wijst buiten uw toegankelijke adres ruimte.
appar wijst niet naar een apparaat dat een mount bestandsysteem bevat.
Het gekoppelde bestandssysteem aangehaald door appar ondersteund de handeling niet, of een versie van Linux voor 1.3.16.

VERSIES

Vanaf versie 2.28 voorziet glibc niet langer in een omwikkel functie voor deze systeem aanroep.

VOLDOET AAN

SVr4.

OPMERKINGEN

ustat() wordt ontraden en is alleen voorzien vanwege overdraagbaarheid. Alle nieuwe programma's moeten in plaats daarvan statfs(2) gebruiken.

HP-UX notities

De HP-UX versie van ustat structuur heeft een additioneel veld, f_blksize, dat elders onbekend is. HP-UX waarschuwt: Voor enkele bestandssystemen, verandert het aantal vrije inodes not. Zulke bestandssystemen geven -1 terug in het veld f_tinode. Voor enkele bestandssystemen worden inodes dynamisch toegekend. Zulke bestandssystemen geven het huidige aantal vrije inodes terug.

ZIE OOK

stat(2), statfs(2)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux