Scroll to navigation

GRUB-MKRESCUE(1) Brukerkommandoer GRUB-MKRESCUE(1)

NAVN

grub-mkrescue - make a GRUB rescue image

OVERSIKT

grub-mkrescue [VALG...] [VALG] KILDE...

BESKRIVELSE

Lag oppstartbart GRUB-bilde for CD-ROM, disk, minnepenn og diskett.

komprimer GRUB-filer (valgfritt)
bygg inn spesifikk DTB
use images and modules under DIR [default=/usr/lib/grub/<platform>]
disable shim_lock verifier
installer SKRIFTTYPER (standard=unicode)
bare installer valgte MODULER og ting de er avhengige av (standard=alle)
bruk valgt FIL som offentlig nøkkel for signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
bare installer valgte REGIONER (standard=alle)
last inn valgte MODULER på forhånd
SBAT metadata
installer TEMAER (standard=starfield)
skriv ut detaljerte meldinger
slå på ARCS-oppstart (for store mips-maskiner, stort sett SGI). Dette slår av HFS+, APM, sparc64 og oppstart av i386-pc som diskbilde
velg komprimeringsmetoden som skal brukes på kjernebildet
bruk valgt FARGE på etikett-forgrunnen
bruk valgt FARGE på etikett
bruk valgt FIL som skrifttype på etikett
lagre utdata i valgt FIL (påkrevet)
bruk STRENG som produktnavn
bruk STRENG som produktversjon
lagre ROM-bilder i valgt MAPPE (valgfritt)
slå på sparc-oppstart. Dette slår av HFS+, APM, ARCS oppstart av i386-pc som diskbilde
bruk FIL som xorriso (valgfritt)
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

Lager et CD-/USB-/diskettbilde som kan starte maskinen. Argumenter - bortsett fra valg som gjelder dette programmet - videresendes til xorriso, og bestemmer kildefiler, kildemapper og andre mkisofs-valg (se utskriften av «xorriso -as mkisofs -help»).

Valget -- bytter til xorrisos egen kommandomodus.

Send e-post til <bug-xorriso@gnu.org> for å få hjelp til xorriso.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-mkimage(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mkrescue opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mkrescue programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mkrescue

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

June 2022 GRUB 2.06-3