Scroll to navigation

REALPATH(1) Brugerkommandoer REALPATH(1)

NAVN

realpath - vis den evaluerede sti

SYNOPSIS

realpath [FLAG]... FIL...

BESKRIVELSE

Evaluer og udskriv det absolutte filnavn; alle på nær sidste komponent skal eksistere

alle stiens komponenter skal eksistere
ingen af stiens komponenter behøver eksistere eller at være et katalog
evaluer »..«-komponenter før symbolske lænker
evaluer symbolske lænker når de findes (standard)
undertrykker de fleste fejlbeskeder
udskriv den evaluerede sti relativt til KAT
udskriv absolutte stier, med mindre stier ligger under KAT
omskriv ikke symlænker
afslut hver udlinje med NUL frem for linjeskift
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

FORFATTER

Skrevet af Padraig Brady.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) realpath invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32