Scroll to navigation

FACTOR(1) Brugerkommandoer FACTOR(1)

NAVN

factor - factor numbers

SYNOPSIS

factor [TAL]...
factor FLAG

BESKRIVELSE

Udskriv primfaktorerne til alle angivne heltal TAL. Hvis ingen argumenter er angivet på kommandolinjen, læses de fra standard-ind.

viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

FORFATTER

Skrevet af Paul Rubin, Torbjorn Granlund og Niels Moller.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/factor>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) factor invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32