Scroll to navigation

siginterrupt(3) Library Functions Manual siginterrupt(3)

JMÉNO

siginterrupt - dovoluje signálům přerušovat systémová volání

KNIHOVNA

Standardní knihovna C (libc, -lc)

POUŽITÍ

#include <signal.h>
int siginterrupt(int sig, int flag);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

siginterrupt():


_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Since glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

POPIS

Funkce siginterrupt() určuje, co se stane, je-li vstupně/výstupní systémové volání přerušeno signálem sig. Je-li parametr flag nulový, budou systémová volání při příchodu signálu sig restartována. Toto je v Linuxu standardní chování.

Je-li parametr flag roven jedné a nebyla-li dosud přenesena žádná data, pak systémové volání přerušené signálem sig vrátí -1 a errno bude nastavena na EINTR.

Je-li parametr flag roven jedné a systémové volání je přerušeno ve stavu, kdy už byl zahájen přenos dat, bude systémové volání přerušeno a vrátí objem dosud přenesených dat.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

The siginterrupt() function returns 0 on success. It returns -1 if the signal number sig is invalid, with errno set to indicate the error.

CHYBOVÉ STAVY

Zadané číslo signálu je neplatné.

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
siginterrupt() Thread safety MT-Unsafe const:sigintr

STANDARDY

4.3BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 marks siginterrupt() as obsolete, recommending the use of sigaction(2) with the SA_RESTART flag instead.

DALŠÍ INFORMACE

signal(2)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Marek Kubita <Kubitovi@mbox.lantanet.cz> a Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03