Scroll to navigation

getprotoent(3) Library Functions Manual getprotoent(3)

JMÉNO

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - funkce pro práci s databází protokolů

KNIHOVNA

Standardní knihovna C (libc, -lc)

POUŽITÍ

#include <netdb.h>
struct protoent *getprotoent(void);
struct protoent *getprotobyname(const char *name);
struct protoent *getprotobynumber(int proto);
void setprotoent(int stayopen);
void endprotoent(void);

POPIS

Funkce getprotoent() přečte další záznam z databáze protokolů (viz protocols(5)) a vrátí strukturu protoent, která obsahuje jednotlivá pole. Připojení k databázi je otevřeno, je-li potřeba.

Funkce getprotobyname() vrací strukturu protoent ze databáze pro řádek, který vyhovuje jménu name. Připojení k databázi je otevřeno, je-li potřeba.

Funkce getprotobynumber() vrací strukturu protoent z databáze pro řádek, který vyhovuje protokolovému číslu number. Připojení k databázi je otevřeno, je-li potřeba.

The setprotoent() function opens a connection to the database, and sets the next entry to the first entry. If stayopen is nonzero, then the connection to the database will not be closed between calls to one of the getproto*() functions.

Funkce endprotoent() uzavírá spojení s databází.

Struktura protoent je definována v <netdb.h> následovně:


struct protoent {

char *p_name; /* official protocol name */
char **p_aliases; /* alias list */
int p_proto; /* protocol number */ }

Prvky struktury protoent jsou:

Oficiální jméno protokolu.
Nulovým ukazatelem ukončený seznam přezdívek protokolu.
Číslo protokolu.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Funkce getprotoent(), getprotobyname() a getprotobynumber() vrací strukturu protoent structure, nebo NULL, jestliže došlo k chybě nebo byl dosažen konec souboru.

SOUBORY

/etc/protocols
databáze protokolů

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
getprotoent() Thread safety MT-Unsafe race:protoent race:protoentbuf locale
getprotobyname() Thread safety MT-Unsafe race:protobyname locale
getprotobynumber() Thread safety MT-Unsafe race:protobynumber locale
setprotoent(), endprotoent() Thread safety MT-Unsafe race:protoent locale

In the above table, protoent in race:protoent signifies that if any of the functions setprotoent(), getprotoent(), or endprotoent() are used in parallel in different threads of a program, then data races could occur.

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIE

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

DALŠÍ INFORMACE

getnetent(3), getprotoent_r(3), getservent(3), protocols(5)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

20. července 2023 Linux man-pages 6.05.01