Scroll to navigation

CHDIR(2) Linux - příručka programátora CHDIR(2)

JMÉNO

chdir, fchdir - změna pracovního adresáře

POUŽITÍ

#include <unistd.h>
int chdir(const char *path);
int fchdir(int fd);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

fchdir():


_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Since glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
|| /* Glibc up to and including 2.19: */ _BSD_SOURCE

POPIS

chdir () změní současný adresář na adresář specifikovaný v path.

fchdir () má tutéž funkci jako chdir (), pouze s tím rozdílem, že adresář je zadán jako otevřený deskriptor souboru.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

CHYBOVÉ STAVY

V závislosti na druhu souborového systému mohou být vráceny i jiné chyby. Nejobvyklejší chyby pro chdir jsou vypsány zde:

Search permission is denied for one of the components of path. (See also path_resolution(7).)
path ukazuje mimo vám přístupný adresový prostor.
Objevila se vstup/výstupní chyba.
path obsahuje cyklické odkazy (např. přes symbolický odkaz)
path je příliš dlouhá.
The directory specified in path does not exist.
Nedostatek paměti pro kernel.
Některá část cesty není adresář.

Obvyklé chyby fchdir jsou zde:

Prohledání adresáře specifikovaného fd bylo odmítnuto kvůli nedostatečným právům.
Deskriptor souboru fd není platný.
fd does not refer to a directory.

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.4BSD.

POZNÁMKY

Aktuální pracovní adresář je výchozím bodem pro interpretaci relativních cest (začínají '/').

Synovský proces vytvořený pomocí fork(2) zdědí aktuální pracovní adresář svého rodiče. Pracovní adresář je ponechán beze změny při užití execve(2).

DALŠÍ INFORMACE

chroot(2), getcwd(3), path_resolution(7)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021 Linux