Scroll to navigation

asinh(3) Library Functions Manual asinh(3)

JMÉNO

asinh, asinhf, asinhl - funkce inverzního hyperbolického sinu

KNIHOVNA

Math library (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double asinh(double x);
float asinhf(float x);
long double asinhl(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

asinh():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

asinhf(), asinhl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions calculate the inverse hyperbolic sine of x; that is the value whose hyperbolic sine is x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, these functions return the inverse hyperbolic sine of x.

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vráceno plus nebo mínus nekonečno.

CHYBOVÉ STAVY

Nevyskytují se žádné chyby.

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
asinh(), asinhf(), asinhl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

DALŠÍ INFORMACE

acosh(3), atanh(3), casinh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03