Scroll to navigation

LASTLOG(8) System Manager's Manual LASTLOG(8)

JMÉNO

lastlog - prozkoumá soubor lastlog

SYNTAXE

lastlog [-u přihlašovací-jméno] [-t dny]

POPIS

lastlog setřídí a zobrazí obsah souboru /var/log/lastlog, který obsahuje záznamy o přihlašování a odhlašování uživatelů v systému. Zobrazí se přihlašovací jméno, jméno terminálu a čas posledního přihlašení. Standardně (tj. bez dalších voleb) lastlog zobrazí záznamy setříděné podle čísla UID. Použití přepínače -u přihlašovací-jméno způsobí, že bude vytištěn pouze poslední záznam o přihlášení příslušného uživatele. Zadáním -t dny se zobrazí pouze ta přihlášení, které jsou dřívější než zadané dny. Parametr -t překryje případný parametr -u.

Pokud se uživatel ještě nikdy nepřihlásil, zobrazí se zpráva "**Never logged in**" (Nikdy nepřihlášen) místo jména terminálu a času.

SOUBORY

/var/log/lastlog - soubor se záznamy o přihlášení a odhlášení

NÁMITKY

Velké rozdíly v UID číslech jsou způsobeny tím, že lastlog program běžel dlouho bez výstupu na obrazovku (např. mmdf=800 a poslední uid=170, program se bude jevit jako s uid 171-799).

AUTOŘI

Julianne Frances Haugh (jfh@austin.ibm.com)
Phillip Street

PŘELOŽIL

Ondřej Pavlíček (mox@post.cz).