Scroll to navigation

KBUILDSYCOCA5(8) Frameworks del KDE: KService KBUILDSYCOCA5(8)

NOM

kbuildsycoca5 - Refà el cau de la configuració del sistema pels fitxers d'escriptori al KService.

SINOPSIS

kbuildsycoca5 [OPCIONS...]

DESCRIPCIÓ

kbuildsycoca5 construeix el cau binari de les dades emmagatzemades als fitxers .desktop, .xml i tipus MIME que l'entorn de treball KService utilitza per a trobar connectors, aplicacions i altres serveis.

La biblioteca KService empra aquesta base de dades per proporcionar de manera eficient la informació requerida.

Normalment els usuaris no necessitaran executar aquesta aplicació directament. El KService l'executarà si cal, cada vegada que algun dels fitxers canviï les dades desades a la memòria cau.

OPCIONS

--global
Ignora els fitxers definits per l'usuari (a XDG_DATA_HOME). Actualment, això només està suportat en sistemes Unix.

--noincremental

En lloc d'utilitzar la memòria cau existent i només actualitzar la informació que ha canviat o que ha estat afegida, començarà amb una memòria cau buida. S'ignorarà si s'estableix l'opció --global.

--nosignal

Ordinàriament, el kbuildsyscoca5 envia un senyal a través de D-Bus una vegada que la memòria cau s'actualitza per a totes les aplicacions que utilitzen KService, de manera que sempre estan treballant amb la informació més recent. Aquesta opció suprimeix aquest comportament.

--menutest

Prova la generació de la base de dades del menú d'aplicacions. En realitat no construeix la memòria cau.

--testmode

Utilitza el «mode de prova» QStandardPaths per evitar interferir amb les dades de l'usuari. Això és per a ús amb les proves unitàries.

--track ID-menú

Segueix un identificador de menú per a la depuració.

--author

Mostra informació sobre l'autor.

--license

Mostra informació sobre la llicència.

-h, --help

Mostra un text breu d'ajuda.

-v, --version

Mostra informació sobre la versió.

FITXERS

cachedir/ksycoca5_[idioma]_[sha1-of-dirs]
La memòria cau del KService generada per kbuildsycoca5. Sobre els sistemes Unix, el directori_cau sol ser XDG_CONFIG_HOME

VEGEU TAMBÉ

kded5(8), kdeinit5(8)

ERRORS

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

AUTORS

Lanx, Darian <content@openprojects.net>
Va escriure la documentació original.

Merry, Alex <alexmerry@kde.org>

Ha actualitzat la documentació al KDE Frameworks 5.

NOTES

1.
seguidor d'errors del KDE
17 de setembre de 2015 Frameworks del KDE Frameworks