Scroll to navigation

KJSCMD5(1) kjscmd5 användarhandbok KJSCMD5(1)

NAMN

kjscmd5 - Ramverk Kjsembed-tolk

ÖVERSIKT

kjscmd5 [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [fil]

BESKRIVNING

kjscmd5 är ett verktyg för att starta Kjsembed-skript från kommandoraden. Det kör skripten som finns i den namngivna filen fil genom att använda Kjsembed. Det accepterar inte - (standardinmatningen) som fil.

PROGRAMVÄLJARE

-e,--exec

kör skript i fil utan stöd för grafiskt användargränssnitt.

-i,--interactive

starta interaktiv kjs-tolk.

ANVÄNDNING

Det vanligaste sättet att köra kjscmd5 är helt enkelt som

kjscmd5 fil

Om inte någon parameter fil anges, kör det ett fördefinierat testskript som mäter starthastigheten hos kjscmd5.

SE OCKSÅ

kjs5(1)

FEL

Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

AUTHOR

Harri Porten <porten@kde.org>

Author.

NOTER

1.
KDE:s felspårningssystem
2015-07-31 KDE Ramverk Ramverk 5.13