Scroll to navigation

DateTime::Locale::nqo_GN(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::nqo_GN(3pm)

NAME

DateTime::Locale::nqo_GN - Locale data examples for the N’Ko Guinea (nqo-GN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the N’Ko Guinea locale.

Days

Wide (format)

 ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲
 ߞߐ߬ߟߏ߲
 ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲
 ߓߌߟߏ߲
 ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲
 ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲
 ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲

Abbreviated (format)

 ߞߐ߬ߓ
 ߞߐ߬ߟߏ߲
 ߞߎߣ
 ߓߌߟ
 ߛߌ߬ߣ
 ߞߍ߲ߘ
 ߞߊ߯ߙ

Narrow (format)

 ߞ
 ߞ
 ߞ
 ߓ
 ߛ
 ߞ
 ߞ

Wide (stand-alone)

 ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲
 ߞߐ߬ߟߏ߲
 ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲
 ߓߌߟߏ߲
 ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲
 ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲
 ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲

Abbreviated (stand-alone)

 ߞߐ߬ߓ
 ߞߐ߬ߟ
 ߞߎߣ
 ߓߌߟ
 ߛߌ߬ߣ
 ߞߍ߲ߘ
 ߞߊ߯ߙ

Narrow (stand-alone)

 ߞ
 ߞ
 ߞ
 ߓ
 ߛ
 ߞ
 ߞ

Months

Wide (format)

 ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲
 ߞߏ߲ߞߏߜߍ
 ߕߙߊߓߊ
 ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ
 ߘߓߊ߬ߕߊ
 ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ
 ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭
 ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ
 ߕߎߟߊߝߌ߲
 ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮
 ߣߍߣߍߓߊ
 ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲

Abbreviated (format)

 ߓߌ߲ߠ
 ߞߏ߲ߞ
 ߕߙߊ
 ߞߏ߲ߘ
 ߘߓߊ߬ߕ
 ߥߊ߬ߛ
 ߞߊ߬ߙ
 ߘߓߊ߬ߓ
 ߕߎߟߊߝߌ߲
 ߞߏ߲ߓ
 ߣߍߣ
 ߞߏߟ

Narrow (format)

 ߓ
 ߞ
 ߕ
 ߞ
 ߘ
 ߥ
 ߞ
 ߘ
 ߕ
 ߞ
 ߣ
 ߞ

Wide (stand-alone)

 ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲
 ߞߏ߲ߞߏߜߍ
 ߕߙߊߓߊ
 ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ
 ߘߓߊ߬ߕߊ
 ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ
 ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭
 ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ
 ߕߎߟߊߝߌ߲
 ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮
 ߣߍߣߍߓߊ
 ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲

Abbreviated (stand-alone)

 ߓߌ߲ߠ
 ߞߏ߲ߞ
 ߕߙߊ
 ߞߏ߲ߘ
 ߘߓߊ߬ߕ
 ߥߊ߬ߛ
 ߞߊ߬ߙ
 ߘߓߊ߬ߓ
 ߕߎߟߊߝߌ߲
 ߞߏ߲ߓ
 ߣߍߣ
 ߞߏߟ

Narrow (stand-alone)

 ߓ
 ߞ
 ߕ
 ߞ
 ߘ
 ߥ
 ߞ
 ߘ
 ߕ
 ߞ
 ߣ
 ߞ

Quarters

Wide (format)

 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߁߭
 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߂߲
 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߃߲
 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߄߲

Abbreviated (format)

 ߞߛ߁
 ߞߛ߂
 ߞߛ߃
 ߞߛ߄

Narrow (format)

 ߁
 ߂
 ߃
 ߄

Wide (stand-alone)

 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߁߭
 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߂߲
 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߃߲
 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߄߲

Abbreviated (stand-alone)

 ߞߛ߁
 ߞߛ߂
 ߞߛ߃
 ߞߛ߄

Narrow (stand-alone)

 ߁
 ߂
 ߃
 ߄

Eras

Wide (format)

 ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫
 ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߐ߫

Abbreviated (format)

 ߌߛ. ߡ. ߢߍ߫
 ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫

Narrow (format)

 ߌߛ. ߢߍ߫
 ߌߛ. ߞߐ߫

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞߏߜߍ 5, ߞߐ߬ߟߏ߲
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 22, ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15, ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞߏߜߍ 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞ 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞߏߜߍ 5, ߞߐ߬ߟߏ߲ 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 22, ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15, ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞߏߜߍ 5 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 22 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞ 5 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟ 22 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟ
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟߏ߲ 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟߏ߲ 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟߏ߲ 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟߏ߲ 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, ߞߐ߬ߟߏ߲
  1995-12-22T09:05:02 = 22, ߛߌ߬ߣ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, ߞߍ߲ߘ

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟߏ߲ 6:30 ߥ
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ 9:05 ߛ
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ 4:44 ߛ

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟߏ߲ 6:30:30 ߥ
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ 9:05:02 ߛ
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ 4:44:23 ߛ

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ߌߛ. ߡ. ߢߍ߫ -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 2008 ߞߏ߲ߞ
  1995-12-22T09:05:02 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 1995 ߞߏߟ
 -0010-09-15T04:44:23 = ߌߛ. ߡ. ߢߍ߫ -10 ߕߎߟߊߝߌ߲

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 2008 ߞߏ߲ߞ 5, ߞߐ߬ߟߏ߲
  1995-12-22T09:05:02 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 1995 ߞߏߟ 22, ߛߌ߬ߣ
 -0010-09-15T04:44:23 = ߌߛ. ߡ. ߢߍ߫ -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15, ߞߍ߲ߘ

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 2008 ߞߏ߲ߞ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ߌߛ. ߡ. ߞߐ߫ 1995 ߞߏߟ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ߌߛ. ߡ. ߢߍ߫ -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = ߌߛ. ߞߐ߫ 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = ߌߛ. ߞߐ߫ 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = ߌߛ. ߢߍ߫ -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05, ߞߐ߬ߟߏ߲
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22, ߛߌ߬ߣ
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15, ߞߍ߲ߘ

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߏ߲ߞ
  1995-12-22T09:05:02 = ߞߏߟ
 -0010-09-15T04:44:23 = ߕߎߟߊߝߌ߲

MMMEd (MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߏ߲ߞ 5, ߞߐ߬ߟߏ߲
  1995-12-22T09:05:02 = ߞߏߟ 22, ߛߌ߬ߣ
 -0010-09-15T04:44:23 = ߕߎߟߊߝߌ߲ 15, ߞߍ߲ߘ

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of ߞߏ߲ߞߏߜߍ
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of ߕߎߟߊߝߌ߲

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߏ߲ߞߏߜߍ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ߕߎߟߊߝߌ߲ 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߏ߲ߞ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ߞߏߟ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ߕߎߟߊߝߌ߲ 15

Md (MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 ߥ
  1995-12-22T09:05:02 = 9 ߛ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 ߛ

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ߥ
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ߛ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ߛ

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ߥ
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ߛ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ߛ

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ߥ UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ߛ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ߛ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ߥ UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ߛ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ߛ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09

yMEd (y-MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, ߞߐ߬ߟߏ߲
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, ߛߌ߬ߣ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, ߞߍ߲ߘ

yMMM (y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲

yMMMEd (y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞ 5, ߞߐ߬ߟߏ߲
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟ 22, ߛߌ߬ߣ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲ 15, ߞߍ߲ߘ

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߏ߲ߞߏߜߍ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߕߎߟߊߝߌ߲

yMMMd (y / dd MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 / 05 ߞߏ߲ߞ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 / 22 ߞߏߟ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 / 15 ߕߎߟߊߝߌ߲

yMd (y / dd / MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 / 05 / 02
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 / 22 / 12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 / 15 / 09

yQQQ (y QQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߛ߁
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߛ߄
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߞߛ߃

yQQQQ (y QQQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߁߭
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߄߲
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ߞߊߙߏߛߓߊ߫ ߃߲

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = ߞߐ߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞ 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ߛߌ߬ߣ ߞߏߟ 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ߞߍ߲ߘ ߕߎߟߊߝߌ߲ 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2024-04-06 perl v5.38.2