Scroll to navigation

KBOOKMARKMERGER Korisnički priručnik KDE-a KBOOKMARKMERGER

IME

kbookmarkmerger - Program za stapanje datog skupa obeleivača u korisnikov spisak obeleivača.

PREGLED

kbookmarkmerger [Qt opcije...] [KDE opcije...] {fascikla}

OPIS

K-stapač-obeleivača je program za stapanje datog skupa obeleivača u korisnikove obeleivače. Ako korisnik do sada nije dodao nijedan obeleivač, biće stvoren nov spisak obeleivača i dati obeleivači umetnuti u njega. K-stapač-obeleivača pritom pamti koji su fajlovi već bili stopljeni ranije, te jednom dodati obeleivači neće biti dodati ponovo kao duplikati. U slučaju da je KDE u pogonu dok se izvrava K-stapač-obeleivača, KDE-ov podsistem obeleivača biće obaveten o izmenama u korisnikovim obeleivačima, te će svi programi koji im pristupaju (npr. K-osvajač) odmah uočiti izmene.

Tradicionalno se neto nalik ovome izvodilo tako to bi se pri otvaranju novog korisničkog naloga koristio paljivo sastavljeni kostur domaće fascikle, koji već sadri standardni skup obeleivača. Problem s ovim pristupom jeste to se posle stvaranja naloga ne mogu iriti novi obeleivači svim korisnicima.

Mehanizam K-stapača-obeleivača koristan je sistem-administratorima kada ele da svim korisnicima raire obeleivač koji ukazuje na određeni dokument (na primer, vane napomene o sistemu). Moe biti koristan i distributerima, na primer za prilaganje fajlova obeleivača u pakete tako da ih K-stapač-obeleivača stopi u korisnikov spisak obeleivača pri instaliranju paketa. Ovako dokumentacija za softverski paket moe postati lako i vidljivo pristupačna odmah nakon njegovog instaliranja.

Jedini parametar neophodan K-stapaču-obeleivača jeste ime fascikle u kojoj će biti potraeni fajlovi obeleivača. Svi fajlovi u datoj fascikli biće uzeti u obzir za stapanje u korisnikovu postavu. Fajlovi obeleivača moraju biti pravilni XBEL fajlovi.

VIDI JO

Priručnik za K-osvajač[1]

PRIMERI

pera@hal9000 kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

Stapa sve fajlove obeleivača uskladitene u /usr/local/extra-bookmarks u Perin spisak obeleivača.

STANDARDI

Specifikacija XBEL-a[2]

OGRANIČENJA

Pri određivanju da li je dati fajl obeleivača već stopljen u korisnikov spisak obeleivača, K-stapač-obeleivača prosto razmatra ime fajla; sadraj se uopte ne proverava. To znači da izmena fajla obeleivača koji je već jednom stopljen sa korisnikovim obeleivačima neće okinuti ponovno stapanje.

Takođe imajte u vidu da će, u slučaju da korisnik izmeni obeleivač koji je stopljen u njegovu postavu, izvorni fajl obeleivača ostati neizmenjen.

AUTOR

Frerih Rabe <raabe@kde.org>

AUTOR

Frerih Rabe <raabe@kde.org>

Autor.

PRIMEDBE

1.
Priručnik za K-osvajač
help:/konqueror/index.html
2.
Specifikacija XBEL-a
1.2.2005. KDE