Scroll to navigation

KDESVN(1) Gebruikershandleiding van kdes KDESVN(1)

NAME

kdesvn - Een Subversion-cliënt door KDE (standalone toepassing)

SAMENVATTING

kdesvn [opties] exec <commando> [URL]

BESCHRIJVING

Een Subversion-cliënt door KDE (standalone toepassing)

OPTIES

Argumenten:

exec <commando>

Voert subversion commando uit ("exec help" voor meer informatie, opent KDE Helpcentrum)

URL-adres

Pad naar lokale werkkopie of repository.

Opties:

-r startrev[:endrev]

Enkel Subversion-commando uitvoeren op een specifieke revisie(-bereik)

-R

Om revisie vragen bij het uitvoeren van een enkel commando

-f

Handeling forceren

-o <bestand>

Uitvoer van subversion-commando (bijv. “cat”) opslaan in bestand <bestand>

-l <number>

Loguitvoer beperken tot <aantal>

VOORBEELD

kdesvn file:///path/to/local/working/copy

kdesvn http://remote/svn/project/trunk

ZIE OOK

De volledige gebruikers documentatie is beschikbaar via het KHelpCenter. U kunt ook de URL help:/kdesvn/ direct in Konqueror invoeren maar u kunt ook `khelpcenter help:/kdesvn/' van de commandoregel uitvoeren.

AUTEURS

Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>

AUTEUR

Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>

Auteur.
2016-05-22 kdesvn 2.1.0