Scroll to navigation

CXXMETRIC(1) [FIXME: manual] CXXMETRIC(1)

NOM

cxxmetric - Una simple aplicació estadística per a fitxers de codi C i C++.

SINOPSI

cxxmetric [fitxer]

DESCRIPCIÓ

cxxmetric compta les línies de codi, comentaris i els espais en blanc, i calcula diverses estadístiques per a cadascun dels fitxers de codi. Dits fitxers hauran d'estar escrits en C o C++.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>

Autor.
7 dabril de 2003 [FIXME: source]