Scroll to navigation

KIG(1) Manual do usuario do KDE KIG(1)

NOME

kig - un programa de xeometría interactiva para o

SINOPSE

kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile nome do ficheiro]] [Opcións xenéricas do KDE] [Opcións xenéricas do Qt]

DESCRICIÓN

O Kig é un aplicativo para a xeometría interactiva. Pretende cumprir dous obxectivos:

•Permitir que os estudantes exploren interactivamente as figuras e os conceptos matemáticos utilizando o computador;

•Servir como ferramenta WYSIWYG ("o que se ve é o que se obtén") para deseñar figuras matemáticas e incluílas noutros documentos.

Con este programa pódese facer xeometría nun computador igual que nun encerado nunha aula. Porén, o programa permite mover e modificar partes dun debuxo xeométrico para ver así que outras partes resultan alteradas como consecuencia.

O Kig admite lugares xeométricos e macros definidas polo usuario. Tamén importa e exporta formatos de ficheiros alleos, como os de Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg e XFig.

Este aplicativo fai parte do módulo de educación oficial do KDE.

OPCIÓNS

App options, in a variablelist

-c, --convert-to-native

Non mostrar unha GUI. Convertir o ficheiro indicado para o formato nativo do Kig. Este vai para a saída normal a menos que se lle pase Kig--outfile.

-o, --outfile nome de ficheiro

Emprégase con --convert-to-native para indicar onde gravar o ficheiro creado novo do Kig. De non especificar esta opción ou non indicar un nome de ficheiro con -, o ficheiro vai para a saída normal.

VEXA TAMÉN

Está dispoñíbel documentación máis detallada para o usuario en help:/kig (podes introducir este URL en Konqueror, ou executar khelpcenterhelp:/kig).

Hai máis información dispoñíbel no sitio web do proxecto educativo de KDE[1].

AUTORES

O Kig escribírono Dominique Devriese <devriese@kde.org>, Maurizio Paolini <paolini@dmf.bs.unicatt.it>, Franco Pasquarelli <pasqui@dmf.bs.unicatt.it>, Pino Toscano <toscano.pino@tiscali.it>e outros.

Esta páxina de manual está baseada na preparada para Debian por Ben Burton <bab@debian.org>.

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.

NOTAS

1.
sitio web do proxecto educativo de KDE
May 25, 2005 Ambiente de Escritorio K